Zdravotní upozornění

Milý návštěvníku,

všechny poznatky, které jsem uveřejnil na tomto webu, jsou pouze odrazem mého osobního mínění a odrazem mých zkušeností. Popsal a prověřil jsem je s velkou péčí a podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou však uvedeny bez záruky a mé odpovědnosti. Jakékoliv ručení za škody všeho druhu, které by mohly vzniknout na základě informací získaných z tohoto webu, vylučuji.

Žádné na webu uveřejněné texty v žádném případě nenabízí náhradu za diagnózu a léčbu lékařem. Výslovně vám doporučuji poradit se se svým lékařem před, během i po eventuálních terapiích vyplývajících z informací na tomto webu.