Ochrana soukromí

Milý návštěvníku,

ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí beru vážně a chtěl bych, abyste se při návštěvě mého webu www.beznudle.cz cítili dobře. Celý web jsem vytvořil s důsledným respektem k vašemu soukromí a v souladu s GDPR, takže jej můžete procházet zcela anonymně.

Nepoužívám cookies, Google Analytics, Facebook pixel ani jiné podobné nástroje pro identifikaci a monitorování vašeho přístupu a chování na mém webu.

Zásady ochrany vašich osobních údajů

1)

Aby na webu nemohlo docházet k nežádoucímu sbírání vašich osobních údajů, nepodporuje web vkládání komentářů pod články. Chcete-li na obsah některého z mých článku reagovat svým komentářem, pošlete mi prosím svůj postřeh do e-mailu.

2)

Z téhož důvodu nepodporuje web kontaktní formuláře. Chcete-li mi ze své vlastní vůle zanechat vzkaz nebo mě kontaktovat, učiňte tak prosím bez obav prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

3)

Pokud mi ze své vlastní vůle poskytnete prostřednictvím webu z nějakého důvodu své osobní údaje, vždy je zpracovávám korektně a zákonným a transparentním způsobem. Účel zpracování vašich osobních údajů, jejich rozsah a dobu, po kterou je budu zpracovávat, vám vždy prostřednictvím odkazu na tuto stránku sdělím, včetně informací o vašich právech při zpracování vašich osobních údajů.

Odběr novinek z webu e-mailem

4)

Web vám nabízí možnost přihlásit se k odběru novinek tím, že mi na sebe ze své vlastní vůle zanecháte kontakt v podobě své e-mailové adresy. Vaše e-mailová adresa je z pohledu zákona vaším osobním údajem a já s tímto údajem pracuji následovně:

a)

Na každou zanechanou e-mailovou adresu vám obratem odešlu zprávu o tom, že jste projevili zájem o zasílání novinek z mého webu. Zároveň vás v této zprávě požádám o potvrzení vašeho zájmu novinky skutečně odebírat.

b)

Pokud mi svůj zájem kliknutím na potvrzovací odkaz ve zprávě potvrdíte, označím si vaši e-mailovou adresu jako aktivní a budu vám na ni zasílat přehled novinek. Současně si zaznamenám také datum a čas její aktivace.

c)

Do té doby, než mi svůj zájem odebírat novinky kliknutím na potvrzovací odkaz potvrdíte, budu vaši e-mailovou adresu v seznamu příjemců novinek evidovat jako neaktivní a nebudu vám na ni nic zasílat.

d)

Účelem, pro který eviduji vaší e-mailovou adresu a vedu seznam příjemců novinek, je možnost zasílat vám a ostatním příjemcům novinek zpravidla 1x měsíčně novinky z webu a udržovat tak okruh pravidelných čtenářů a návštěvníků. K jinému účelu vaši e-mailovou adresu nepoužívám a nic jiného vám na ni zasílat nebudu.

e)

Vaši e-mailovou adresu budu v seznamu příjemců novinek evidovat po dobu existence tohoto webu nebo do okamžiku, kdy dojde k jejímu trvalému odstranění ze seznamu příjemců novinek na základě vaší výslovné žádosti o výmaz, na kterou máte právo.

f)

Svůj souhlas se zasíláním novinek můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz na konci každého mého e-mailu o novinkách. Pokud tak učiníte, označím si vaši e-mailovou adresu jako odhlášenou a žádné další e-maily vám na ni již zasílat nebudu. Odhlášenou e-mailovou adresu i nadále eviduji v seznamu příjemců novinek, a to pouze z důvodu zpětné dohledatelnosti všech kroků souvisejících s nakládáním s vaší e-mailovou adresou pro případy vznesených námitek, sporů nebo kontroly ze strany dozorového orgánu.

g)

Pro technické zpracování evidence seznamu příjemců novinek a hromadné rozesílání e-mailů využívám aplikaci SmartEmailing od společnosti SmartSelling, a.s. Více informací o tomto nástroji najdete zde: www.smartemailing.cz.

h)

Seznam příjemců novinek považuji za důvěrný a pracuji s ním pouze já. Existuje jen v elektronické podobě na zabezpečeném serveru aplikace SmartEmailing a je chráněný proti zneužití mým přístupovým jménem a heslem.

ch)

Nepředávám žádné údaje ze seznamu příjemců novinek dalším stranám, ani neprovádím žádné profilování a podobné činnosti. Ze seznamu příjemců nelze jednoznačně určit, kterému konkrétnímu člověku daná e-mailová adresa patří a já nesbírám žádné dodatečné informace k tomu, aby k takovému přiřazení mohlo docházet.

Obchodní styk

5)

Jestliže spolu vstoupíme do obchodního styku tím, že si ode mě prostřednictvím webu koupíte moji e-knihu, budu od vás vyžadovat poskytnutí některých vašich osobních údajů. Respektuji důvěrnost těchto dat a pracuji s nimi následovně:

a)

Požaduji od vás poskytnutí pouze takových osobních údajů, které jsou po administrativní stránce nezbytné pro realizaci celého obchodu.

b)

Své osobní údaje, které mi při nákupu mé e-knihy sdělíte, se automaticky zaznamenají včetně data a času jejich přijetí do mého seznamu zákazníků.

c)

Účelem, pro který eviduji vaše osobní údaje a vedu seznam zákazníků, je být schopný vás identifikovat jako smluvní stranu v obchodním styku, komunikovat s vámi ve věci uzavíraného obchodu, vystavit vám daňový doklad a po administrativní stránce celý obchod realizovat. K jinému účelu vaše osobní údaje nepoužívám.

d)

Vaše osobní údaje budu v seznamu zákazníků evidovat po dobu existence mého podnikání nebo do okamžiku, kdy dojde k jejich trvalému odstranění ze seznamu zákazníků na základě vaší výslovné žádosti o výmaz, na kterou máte právo.

e)

Pro technické zpracování seznamu zákazníků využívám aplikaci SmartEmailing od společnosti SmartSelling, a.s. Více informací o tomto nástroji najdete zde: www.smartemailing.cz.

f)

Seznam zákazníků považuji za důvěrný a pracuji s ním pouze já. Existuje jen v elektronické podobě na zabezpečeném serveru aplikace SmartEmailing a je chráněn proti zneužití mým přístupovým jménem a heslem.

g)

Nepředávám žádné vaše osobní údaje ze seznamu zákazníků třetím stranám. Výjimku zde tvoří pouze případné předání vašich údajů orgánům státní moci, pokud mi tak nařizuje zákon či jiný právní předpis a také případné předání vašich kontaktních údajů České poště, s.p., a to pouze za účelem doručování písemností, pokud je to z nějakého důvodu potřeba.

h)

Neprovádím nad seznamem zákazníků žádné profilování a podobné činnosti. Rovněž nedohledávám žádné vaše další osobní údaje.

Běžná e-mailová komunikace

6)

Jestliže spolu vstoupíme do běžné e-mailové komunikace a vy mi během ní sami ze své vlastní vůle sdělíte některé své osobní údaje, budu s nimi nakládat následovně:

a)

Tato data považuji za důvěrná, pracuji s nimi pouze já a pokud to nebude povaha naší vzájemné komunikace a spolupráce nezbytně vyžadovat, nebudu je předávat žádným dalším osobám.

b)

Tato data vždy zůstanou tak jak jsou, čili trvalou součástí vašich e-mailových zpráv. Existují pouze v elektronické podobě a jsou uložena a archivována v poštovním programu v mém počítači společně se všemi ostatními e-maily po neomezeně dlouhou dobu nebo do okamžiku, kdy dojde k trvalému odstranění vašich e-mailů na základě vaší výslovné žádosti o výmaz, na kterou máte právo.

c)

Účelem archivace všech e-mailů je možnost v případě potřeby zpětně dohledat a doložit naši vzájemnou e-mailovou komunikaci.

d)

Přístup do mého počítače je chráněný přístupovým heslem a k e-mailům odeslaným na moji e-mailovou adresu martin@beznudle.cz mám přístup pouze já.

Práva, která máte při zpracování svých osobních údajů

7)

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, který jste mi dali pro zpracování svých osobních údajů.

8)

Máte právo mě kdykoliv požádat o soupis svých osobních údajů, které o vás eviduji, a také požadovat jejich opravu, omezené zpracování, přenositelnost k jinému správci nebo výmaz. Požadované informace vám poskytnu bezplatně do 30 dnů od obdržení vaší žádosti.

9)

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a podat stížnost u dozorového orgánu.

10)

Nemáte žádnou povinnost poskytnout mi své osobní údaje. Některé z nich jsou ovšem nezbytné k uzavření obchodu a jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavřít se mnou kupní smlouvu.

Závěrečné informace

11)

Pokud na mé straně dojde k zaznamenání vašich osobních údajů, jsem ve smyslu zákona správcem těchto osobních údajů já. Osobou správce je tedy Martin Bartoň, se sídlem Pod Břízami 5241, 430 05 Chomutov, IČ: 67861288, zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Chomutova.

Zpracovatelem je v takovém případě ve smyslu zákona společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216749, která na svém serveru technicky zajišťuje uložení vašich osobních údajů a můj přístup k nim.

12)

Máte-li otázky týkající se mého zpracování vašich osobních údajů a nakládání s nimi, můžete je bez obav směřovat na moji e-mailovou adresu martin@beznudle.cz, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.