Colostrum
tajuplný zdroj života

Napsal:   Martin Bartoň

Od té doby, co existují matky a děti, existuje také colostrum. A to jak ve světě zvířat, tak ve světě lidí. I když vám slovo colostrum možná zní cize, záhy zjistíte, že ho pil téměř každý z vás. Bylo to v prvních hodinách po narození z matčina prsu. Pojďte se dneska společně se mnou podívat na tuto fascinující přírodní látku podrobněji.

Co je colostrum

Colostrum je vzácná tekutina vylučovaná těsně po porodu mláděte prsní žlázou samic všech savců. Po několika málo hodinách plynule přechází v mateřské mléko.

Pro zvířecího novorozence představuje kromě výživové hodnoty s vysokým obsahem vitamínů, minerálů a bílkovin také nenahraditelný zdroj látek posilujících imunitu. Bez colostra by mládě v přírodě uhynulo na běžné infekce.

V matčině těle bylo totiž mládě chráněno imunitním systémem matky, ale po narození si musí samo rychle rozvinout vlastní imunitu. To je velmi těžký úkol, se kterým potřebuje v prvních hodinách svého života pomoct. A právě k tomu slouží colostrum, které působí jako dokonalé přírodní očkování. Žádná jiná látka nedokáže něco podobného.

Colostrum vydatně posiluje imunitní systém a poskytuje hotové protilátky na okamžitý boj s infekcemi. Je úžasné, že účinkuje u všech - novorozenců i dospělých.

Hovězí colostrum

Hovězí colostrum odpovídá lidskému z více než 99 %, a proto je velmi účinné také u lidí. Krávy i lidé se pohybují ve srovnatelném životním prostředí, oba jsou vystaveni stejným pylům, vdechují tentýž jemný prach a musí se bránit před podobnými mikrobiálními trýzniteli.

V hovězím colostru je navíc ukryto až milionkrát více imunitních informací, než v colostru lidském. Je tomu tak proto, že lidské mládě dostalo nejdůležitější protilátky od své matky přes placentu, zatímco tele tuto možnost díky placentární barieře přežvýkavců nemá.

Hovězí colostrum je tak jediným zdrojem protilátek pro čerstvě narozené tele, a proto je jimi od přírody doslova napěchováno. Kromě telete mohou jeho přebytky významně posílit imunitu i vám. Zkuste to.

Historie colostra

poklad dávnověku

Starověký Egypt

Již starověcí Egypťané znali hovězí colostrum. Bylo pro ně tak vzácné, že ho shromažďovali ve skvostných zlatých nádobách a k dispozici bylo výlučně jen faraonům a vysokým duchovním.

Egypťané tehdy považovali colostrum za mimořádný dar člověku od mocného boha slunce Ra.

Například v chrámu bohyně Hathor, uctívané mimo jiné jako bohyně krav a symbolu znovuzrození, hieroglyfické texty popisují, jak Hathor kojí faraona a nabízí mu colostrum jako elixír nesmrtelnosti.

Starověcí Inkové

Na druhé straně Atlantiku na území dnešní jižní Ameriky bylo u starověkých Inků colostrum rovněž považováno za boží dar.

Colostrum tehdy užívali pro posílení svého zdraví a vitality vládci incké říše. Získávalo se pro ně od lam a buvolů.

U Inků colostrum platilo za účinný prostředek výživy a prostředkem k dosažení vysokého věku, který v té době zdaleka nebyl běžný.

Antické Řecko

Atletům v antickém Řecku sloužilo colostrum již v 5. století před Kristem jako spolehlivý doplněk výživy, aby vydrželi a zvítězili v náročných olympijských soutěžích.

Mohli tak do závodů dát maximum a zcela vyčerpat své síly, neboť s pomocí colostra rychleji zregenerovali.

Ostatně olympionici té doby byli prvními, kteří užívali colostrum jako naprosto přirozený dopingový prostředek. Není bez zajímavosti, že se ve vrcholovém sportu užívá legálně i dnes.

Nedávná historie a současnost

V 19. století zkoumal pozoruhodné vlastnosti colostra významný německý lékař a pedagog Dr. Hufeland, který při experimentech s hovězím colostrem odhalil jeho účinek na zdraví telete a při podávání lidem až zázračně účinky na posílení imunitního systému.

V roce 1955 v Americe vzbudila senzaci publikace o colostru jako doplňku výživy pro pacienty s revmatickou artritidou. Od té doby colostrum znovu nabylo v medicíně význam a dnes o jeho účincích existuje tisíce odborných studií.

Lékař léčí, příroda uzdravuje

účinky colostra

Již léta zkoumají vědci nesčetné přednosti colostra. Jeho jednotlivé složky jsou neustále podrobně analyzovány, a přesto dodnes zůstává záhadou, proč colostrum ve svém celku činí to, co činí.


Colostrum posiluje a chrání střeva

Trávení je složitý proces, jehož cílem je získat z potravy živiny. Potrava se v trávicím traktu postupně rozkládá na jednodušší látky, přičemž vstřebávání živin se děje převážně v tenkém střevě.

Ví se, že kolem 80 % složek lidského imunitního systému se nachází právě ve střevě. A právě složky z colostra odolné vůči žaludečním šťávám jsou v této oblasti cenným a účinným pomocníkem.

Některé z nich se usídlují na střevní sliznici a zcela cíleně útočí proti původcům nemocí, kteří se dostali do těla s potravou. Zvláště u zánětlivých střevních onemocnění pomáhá často colostrum k zastavení jejich postupu.

Pozitivní výsledky byly pozorovány u Crohnovo nemoci, ulcerozní kolitidě, střevních mykóz a infekčních průjmů. Při pravidelném užívání tak colostrum přispívá k pasivní tvorbě imunity a tím i k předcházení střevním nemocem.

Colostrum se ukazuje také jako účinný prostředek v boji s bakterií Helicobacter pylori, která napadá sliznici žaludku a způsobuje žaludeční vředy. Povzbudivé výsledky má také využití colostra jako ochrany trávicího traktu při užívání léků, které ho svým působením poškozují.


Trávicí trakt člověka.Znázornění bakterie Helicobacter pylori.

ODBORNÉ STUDIE:

Při ústním užívání kravského colostra lidmi dochází k zachování biologické aktivity protilátek typu IgG v zažívacích šťávách těchto lidí, což ukazuje na účelnost dalších podrobných studií v oblasti pasivní enterální imunizace pro prevenci a léčbu akutních střevních onemocnění.

Zdroj: Khazenson LB, Gennad'eva TIa, Roshchin VV, Krasheniuk AI, Semenova NL.: Activity of bovine colostral IgG in the human digestive tract. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1980 Sep;(9):101-6.

Mladiství pacienti s Crohnovou chorobou často trpí nedostatečným přírůstkem hmotnosti a pomalým růstem. Podávání colostra, probiotik, kurkuminu a vitamínů vedlo k prodloužení remise a obnovení normální hmotnosti u mladistvých pacientů se středně těžkou Crohnovo chorobou. To umožnilo stimulovat jejich růst pomocí rekombinantního lidského růstového hormonu (rhGH).

Zdroj: Slonim AE, Grovit M, Bulone L.: Effect of exclusion diet with nutraceutical therapy in juvenile Crohn's disease. J Am Coll Nutr. 2009 Jun;28(3):277-85.

Byl zkoumán účinek koncentrátu hovězího colostra na interakci H. pylori a H. mustelae s jejich lipidovými receptory. Výsledky ukazují, že colostrum může blokovat vazbu různých druhů Helicobacter na lipidy a že vazebná inhibice je částečně dána colostrálními PE nebo PE deriváty. Colostrální lipidy mohou modulovat interakci H. pylori a jiných patogenů exprimujících adhezin s cílovými tkáněmi.

Zdroj: Bitzan MM, Gold BD, Philpott DJ, Huesca M, Sherman PM, Karch H, Lissner R, Lingwood CA, Karmali MA.: Inhibition of Helicobacter pylori and Helicobacter mustelae binding to lipid receptors by bovine colostrum. J Infect Dis. 1998 Apr;177(4):955-61.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jsou účinné při artritidě, ale poškozují gastrointestinální trakt. Studie ukazuje, že podávání 0,5 ml nebo 1 ml colostra snížilo poškození žaludku u potkanů o 30 %, respektive 60 %. Colostrum zvýšilo proliferaci a migraci buněk RIE-1 a HT-29. Tyto účinky byly způsobeny hlavně složkami colostra s molekulovou hmotností vyšší než 30 kDa. Colostrum skotu by tak mohlo poskytnout nový a levný přístup k prevenci a léčbě škodlivých účinků NSAID na střevo a může být také cenné pro léčbu jiných ulcerózních stavů střeva.

Zdroj: Playford RJ, Floyd DN, Macdonald CE, Calnan DP, Adenekan RO, Johnson W, Goodlad RA, Marchbank T.: Bovine colostrum is a health food supplement which prevents NSAID induced gut damage. Gut. 1999 May;44(5):653-8.

Pacienti s průjmem způsobeným bakterií E. coli, byli v dvojitě zaslepené studii léčeni podáním smíšeného hovězího colostra bohatého na protilátky proti toxinu Shiga. Frekvence stolice ve skupině léčené hovězím colostrem byla významně nižší ve srovnání s placebem. Hovězí colostrum je dobře snášeno a nemělo žádné vedlejší účinky.

Zdroj: Huppertz HI, Rutkowski S, Busch DH, Eisebit R, Lissner R, Karch H.: Bovine colostrum ameliorates diarrhea in infection with diarrheagenic Escherichia coli, shiga toxin-producing E. Coli, and E. coli expressing intimin and hemolysin. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1999 Oct;29(4):452-6.


Colostrum posiluje imunitní systém

Funkcí imunitního systému je rozpoznat a zneškodnit škodlivé choroboplodné zárodky v těle.

Aby tak mohl činit, vytváří si potřebné protilátky a připravuje je ke dvěma důležitým činnostem. První činností je přímo likvidovat choroboplodné zárodky a tou druhou je odhalovat všechny nechtěné škodlivé vetřelce a zviditelňovat je pro ostatní imunitní částice v těle.

V obou případech se pozitivně projevují účinky colostra. Organismus právě narozeného mláděte totiž musí být ihned po porodu připraven čelit mikrobům, které ho ohrožují. Navíc musí být jeho imunitní systém uveden do chodu co možná nejrychleji. A přesně k tomu je colostrum přírodou stvořeno.

Studie navíc dokládají, že colostrum tyto schopnosti rozvíjí nejen u mláďat, ale také u dospělých.

Prakticky všechny nemoci, od běžných infekcí přes různá degenerativní onemocnění až po rakovinu souvisí s výrazně sníženou imunitou a záněty.

ODBORNÉ STUDIE:

Exosomy jsou extracelulární vesikuly vylučované buňkami do extracelulárního prostoru a odrážejí fyziologický stav buněk a organismu. Analýza ukázala, že exosomy z hovězího colostra jsou významně obohaceny o proteiny, které mohou potenciálně regulovat imunitní odpověď a růst. Výsledky naznačují, že řada proteinů přítomných v colostru má zásadní roli při buněčném růstu a opravách, stejně jako vrozené imunitní odpovědi proti patogenním infekcím. Dále výsledky ukazují, že různé proteiny přítomné v colostru modulují proliferační příhody v gastrointestinálním traktu u kojence, včetně vývoje krevních buněk.

Zdroj: Monisha Samuel, David Chisanga, Michael Liem, Shivakumar Keerthikumar, Sushma Anand, Ching-Seng Ang, Christopher G. Adda, Ellen Versteegen, Markandeya Jois and Suresh Mathivanan: Bovine milk-derived exosomes from colostrum are enriched with proteins implicated in immune response and growth. Sci Rep. 2017; 7: 5933. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1038/s41598-017-06288-8.

Oxidační stres a mikrobiální infekce hrají významnou roli v nemocech vyvolaných zánětem. Hovězí colostrum obsahuje imunoglobuliny a laktoferriny, které pomáhají při budování imunity a chrání před bakteriální proliferací a růstem. Může tak být přínosem při snižování rizika onemocnění spojených se zánětem. Hovězí colostrum vykazuje významnou antimikrobiální aktivitu proti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes a Salmonella typhi.

Zdroj: Yadav R, Angolkar T, Kaur G1, Buttar HS.: Antibacterial and Antiinflammatory Properties of Bovine Colostrum. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2016;10(1):49-53.


Colostrum chrání před chřipkou a záněty dýchacích cest

Často se vedou diskuse o efektivnosti preventivního očkování proti chřipce. Co se tedy nabízí víc, než jeho přímé porovnání s účinky colostra? V Itálii takovou studii provedli s výsledkem, že colostrum je v boji proti chřipce účinnější než preventivní očkování.

Původci chřipky jsou virové zárodky. Při užívání colostra se těmto virům do cesty postaví látky jako laktoferin, lysozym, cytokiny, interleukin a produkty plynného oxidu dusnatého (NO), které se v colostru nacházejí v hojném množství.

Chřipkové viry se vždy množí pouze uvnitř buněk. Plynný NO se v buňkách rozptyluje jako mlha a zárodky virů likviduje. Tuto obrannou reakci buněk startují cytokiny obsažené v colostru.

ODBORNÉ STUDIE:

Lidský respirační syncytiální virus (hRSV) je častou příčinou infekce dýchacích cest u malých dětí z důvodu jejich nezralé imunity proti hRSV. Klíčovou úlohu při odstraňování hRSV a prevenci následné infekce hrají CD8 T lymfocyty, a tak byly zkoumány účinky colostra na virovou infekci a reakce CD8 T buněk po infekci hRSV. Myším bylo podáváno hovězí colostrum po dobu 14 dnů před provokací hRSV a analyzovaly se plicní indexy (závažnost symptomů) a titry plicního viru. Závažnost infekcí a titrů plicního viru byla snížena u myší, kterým bylo podáváno colostrum ve srovnání s těmi, kteří dostávali fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (PBS). Naše výsledky naznačují, že hovězí colostrum má účinky na inhibici hRSV a zlepšení symptomů hRSV infekcí a zvyšuje CD8 T buněčnou odpověď během hRSV infekce.

Zdroj: Xu ML, Kim HJ, Wi GR, Kim HJ.: The effect of dietary bovine colostrum on respiratory syncytial virus infection and immune responses following the infection in the mouse. J Microbiol. 2015 Sep;53(9):661-6. doi: 10.1007/s12275-015-5353-4. Epub 2015 Aug 27.

Byla hodnocena účinnost dvouměsíčního podávání colostra při prevenci chřipky ve srovnání s očkováním proti chřipce. Skupiny zahrnovaly zdravé subjekty bez profylaxe a osoby, kterým bylo podáno jak očkování, tak i colostrum. Po třech měsících sledování byl počet dnů s chřipkou u subjektů bez colostra 3x vyšší. U skupiny pouze s colostrem to bylo 13, ve skupině s očkováním i colostrem 14 a ve skupině bez profylaxe 41. Druhá část studie měla podobný protokol se 65 subjekty s velmi vysokým rizikem kardiovaskulárních potíží, všichni s profylaxí. Výskyt komplikací a hospitalizace byl vyšší ve skupině, která dostala pouze očkování ve srovnání se skupinami s colostrem.

Zdroj: Cesarone MR, Belcaro G, Di Renzo A, Dugall M, Cacchio M, Ruffini I, Pellegrini L, Del Boccio G, Fano F, Ledda A, Bottari A, Ricci A, Stuard S, Vinciguerra G.: Prevention of influenza episodes with colostrum compared with vaccination in healthy and high-risk cardiovascular subjects: the epidemiologic study in San Valentino. Clin Appl Thromb Hemost. 2007 Apr;13(2):130-6.


Colostrum zlepšuje pokožku a podporuje anti-aging

Kůže je nejen ochrannou hrází vůči vnějšímu světu, ale přebírá i důležité funkce v oblasti látkové výměny a imunity. Je proto vděčná za každou podporu při plnění svých nelehkých úkolů.

Colostrum je zde účinné především proto, že potlačuje růst bakterií při podráždění kůže, ekzémech, lupénce či akné. Růstové faktory v colostru urychlují obnovu tkáně a přispívají k hojení poškozené pokožky.

Další využití colostra je v oblasti boje proti viditelnému stárnutí pokožky. Colostrum podněcuje tvorbu kolagenu, čímž pomáhá udržovat pokožku déle pružnou. Růstové faktory pak urychlují regeneraci poškozené pokožky.

Colostrum navíc obsahuje enzym zvaný telomeráza. Moderní výzkumy přicházejí s domněnkou, že telomeráza má vliv na proces stárnutí buněk. Úkolem telomerázy je opravovat koncové provazce chromozomů po dělení buněk a protahovat je do délky, čímž brání odumírání buněk.

Od telomerázy nelze očekávat nesmrtelnost, přesto se předpokládá, že by se působením těchto látek z colostra mohlo docílit zpomalení stárnutí pokožky.

ODBORNÉ STUDIE:

Výsledky studie naznačují, že laktoferin může potenciálně představovat nový terapeutický prostředek při léčbě zánětu kůže (jako je například lupénka nebo spálení sluncem), kde je TNF-alfa důležitým mediátorem.

Zdroj: Cumberbatch M, Bhushan M, Dearman RJ, Kimber I, Griffiths CE: IL-1beta-induced Langerhans' cell migration and TNF-alpha production in human skin: regulation by lactoferrin. Clin Exp Immunol. 2003 May;132(2):352-9.

Kravské colostrum představuje bohatý zdroj růstových faktorů, o kterých je známo, že hrají ústřední roli při hojení ran. Výsledky ukazují, že biologická aktivita colostra je specificky zprostředkována aktivací tyrosinkinázových receptorů vyvolanou růstovým faktorem a zdůrazňují význam synergického působení růstových faktorů při stimulaci proliferace keratinocytů nezbytných pro opravu tkáně.

Zdroj: Kovacs D, Cardinali G, Aspite N, Picardo M.: Bovine colostrum promotes growth and migration of the human keratinocyte HaCaT cell line. Growth Factors. 2009 Dec;27(6):448-55. doi: 10.3109/08977190903211077.


Colostrum pomáhá ve sportu a fitness

Sportovní medicína využívá colostrum ke zlepšení přirozeného výkonu, k podpoře vytrvalosti, pro stavbu svalů a regeneraci. Colostrum umožňuje větší počet tréninkových jednotek a díky přirozeným růstovým faktorům má příznivý vliv na tělesnou stavbu.

Přirozené růstové faktory v colostru částečně zabraňují odbourávání bílkovin a urychlují přenos cukrů ve svalech. Účinný příjem živin tak podněcuje buněčné množení a tím nárůst svalů.

Užívání colostra za účelem zvýšení výkonu vrcholových sportovců nebrání žádná protidopingová organizace. Jde o povolenou látku.

ODBORNÉ STUDIE:

Náročné sportovní výkony způsobují střevní potíže a v extrémních případech i tepelný úpal částečně způsobený zvýšenou intestinální permeabilitou luminálních toxinů. Přítomnost colostra výrazně snižuje střevní permeabilitu a může mít význam při posilování sportovního výkonu a prevenci úpalů.

Zdroj: Marchbank T, Davison G, Oakes JR, Ghatei MA, Patterson M, Moyer MP, Playford RJ.: The nutriceutical bovine colostrum truncates the increase in gut permeability caused by heavy exercise in athletes. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2011 Mar;300(3):G477-84. doi: 10.1152/ajpgi.00281.2010. Epub 2010 Dec 9.

Užívání colostra během výcviku výrazně zvýšilo vrcholnou anaerobní sílu, ale nemělo žádný vliv na alaktickou anaerobní pracovní kapacitu.

Zdroj: Buckley JD, Brinkworth GD, Abbott MJ.: Effect of bovine colostrum on anaerobic exercise performance and plasma insulin-like growth factor I. J Sports Sci. 2003 Jul;21(7):577-88.

Sekreční IgA ve slinách (s-IgA) má vztah k infekci horních cest dýchacích (URTI). Doplňky výživy mohou zlepšit slizniční imunitu a mohly by tak být prospěšné pro sportovce se zvýšeným rizikem URTI. V kontrolní skupině 35 běžců se při suplementaci hovězím colostrem medián hladin s-IgA zvýšil o 79%.

Zdroj: Crooks CV, Wall CR, Cross ML, Rutherfurd-Markwick KJ.: The effect of bovine colostrum supplementation on salivary IgA in distance runners. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006 Feb;16(1):47-64.


Colostrum mírní alergie

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkává, a je způsobena nesprávnou aktivací protilátek na alergeny. Nejčastěji se projevuje zduřením nosní sliznice, svěděním očí, dušností způsobenou zúžením průdušek a všemožnými ekzémy. Častým projevem je senná rýma, kterou alergikům způsobují pyly obsažené ve vzduchu.

Hovězí colostrum alergické reakce tlumí. Krávy jsou totiž na pastvách ve stálém kontaktu s rostlinnými pyly, a proto si na tyto dráždivé látky vypěstovaly obranné protilátky. Ty pak předávají i do svého colostra.

Alergikům pomáhají zejména polypeptidy bohaté na prolin (PRP) obsažené v colostru. Postupně modulují imunitní systém, čímž mírní alergické reakce.

ODBORNÉ STUDIE:

Colostrum obsahuje polypeptidy bohaté na prolin (PRP), také známé jako kolostrinin. To je silný imunomodulátor, který může pomoci zmírnit nadměrně aktivní imunitní odpověď spojenou s alergiemi. Colostrum také obsahuje celou řadu dalších protilátek zaměřených proti alergenům.

Zdroj: Douglas A. Wyatt, Director of Research Center for Nutritional Research www.centerfornutritionalresearch.org: Bovine Colostrum & Allergies


Colostrum tlumí záněty a bolest

Colostrum pomáhá proti dlouhotrvající chronické bolesti pohybového aparátu. Obsahuje totiž protizánětlivé látky (například interleukin 10 a laktoferin), které dokáží tlumit zánětlivý proces a tím i bolest. Růstové faktory z colostra, zejména TGF a IGF 1, navíc působí na makrofágy a podporují růst a regeneraci buněk v kostní a chrupavčité tkáni.

Léčba chronických bolestí by měla spočívat v likvidaci zánětů a následné regeneraci a ochraně kostí, chrupavek a vaziva před dalším poškozováním. Zde umí colostrum odvést solidní práci.

ODBORNÉ STUDIE:

Oxidační stres a mikrobiální infekce hrají významnou roli v nemocech vyvolaných zánětem. Hovězí colostrum obsahuje imunoglobuliny a laktoferriny, které pomáhají při budování imunity a chrání před bakteriální proliferací a růstem. Může tak být přínosem při snižování rizika onemocnění spojených se zánětem. Hovězí colostrum vykazuje významnou antimikrobiální aktivitu proti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes a Salmonella typhi.

Zdroj: Yadav R, Angolkar T, Kaur G1, Buttar HS.: Antibacterial and Antiinflammatory Properties of Bovine Colostrum. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2016;10(1):49-53.

Při konzistentní léčbě může colostrum účinně zmírnit bolestivé příznaky artritidy nebo jiného svalového a kosterního poškození.

Zdroj: Douglas A. Wyatt, Director of Research Center for Nutritional Research www.centerfornutritionalresearch.org: Bovine Colostrum & Chronic Pain


Colostrum mírní cukrovku 2. typu

Cukrovka - diabetes mellitus - je závažné chronické onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu cukrů. Příznaky diabetu jsou zvýšená koncentrace cukru v krvi, nedostatek energie, soustavná žízeň a s ní spojené časté a vydatné močení.

Výraznou komplikací cukrovky je to, že při ní dochází k poškozování povrchu malých cév a všech druhů nervů. Cévy pak snadno praskají a i drobný úraz dolní končetiny silného diabetika může vést k rozvoji gangrény (odumírání tkáně) a v nejhorším případě skončit až amputací tzv. diabetické nohy.

U diabetiků dochází často ke zvýšenému riziku infekcí a poruch při hojení ran. Právě zde se velmi efektivně projeví aktivně i pasivně působící imunitní a protizánětlivé látky z colostra.

V colostru je navíc obsažený inzulinu podobný růstový faktor IGF 1, který se váže na receptory v buňkách a stimuluje využití glukózy. Studie ukazují, že tím reguluje hladinu krevního cukru a pomáhá s opravami zánětem poškozených tkání.

ODBORNÉ STUDIE:

Cílem této studie bylo zhodnotit, zda hovězí colostrum snižuje hladinu glukózy v krvi, stejně jako hladiny cholesterolu, triglyceridů (TG) a ketonů. Do studie bylo randomizováno 16 pacientů (8 můžů a 8 žen) s diabetem 2. typu. Každé ráno a večer po dobu 4 týdnů užívali 5 gramů hovězího colostra nalačno. Každý týden se měřila krevní glukóza, ketony (kyselina beta-hydroxymáselná), celkový cholesterol a TG. Výsledky studie naznačují, že colostrum může snížit hladinu glukózy v krvi a ketony, stejně jako snížit hladinu cholesterolu a TG u diabetiků 2. typu.

Zdroj: Kim JH, Jung WS, Choi NJ, Kim DO, Shin DH, Kim YJ.: Health-promoting effects of bovine colostrum in Type 2 diabetic patients can reduce blood glucose, cholesterol, triglyceride and ketones. J Nutr Biochem. 2009 Apr;20(4):298-303. doi: 10.1016/j.jnutbio.2008.04.002. Epub 2008 Jul 7.

Hladina glukózy v krvi se u diabetických myší krmených IGF-1-RF získaného z hovězího colostra významně snížila. Výsledky ukazují, že IGF-I-RF z hovězího colostra může být užitečnou složkou pro alternativní terapeutickou léčbu diabetu u pacientů rezistentních na inzulin.

Zdroj: Hwang KA, Hwang YJ, Ha W, Choo YK, Ko K.: Oral administration of insulin-like growth factor-I from colostral whey reduces blood glucose in streptozotocin-induced diabetic mice. Br J Nutr. 2012 Jul 14;108(1):39-45. doi: 10.1017/S0007114511005198. Epub 2011 Oct 10.


Colostrum pomáhá v boji s rakovinou

Podstatou rakoviny je změna genetické informace a regulačních mechanismů uvnitř buňky, čímž se tato buňka vymkne kontrole organismu. To vede k jejímu následnému nekontrolovanému dělení, kdy se z původně jedné osamocené postižené buňky namnoží celý klon stejně postižených buněk.

Výsledkem takového množení je nádor, který má nejprve nepatrné rozměry, ale postupně roste, a není-li odstraněn či zničen, zahubí dříve nebo později celý organismus. Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká tam, kde se nejvíce množí buňky (dýchací a trávicí soustava) nebo tam, kde jsou buňky stimulovány hormony (prostata, vaječníky a prsy).

Další, neobyčejně záludnou a nebezpečnou, přitom však typickou vlastností zhoubného bujení je to, že se z nádoru uvolňují postižené buňky a šíří se dál do organismu, kde vytvářejí další nádorová ložiska, zvané metastázy. Proto je léčba nádorů tak obtížná.

Velkou nevýhodou při léčení rakoviny je, že chemoterapie i ozařování jsou pro pacienty velmi vysilující a oslabují jejich imunitní systém. Často je léčení rakoviny provázeno těžkým psychickým i fyzickým strádáním.

Colostrum může onkologickým pacientům pomoct v několika ohledech. Antioxidanty, laktoferin a imunoglobuliny obsažené v colostru je chrání před druhotnými infekcemi a polypeptidy bohaté na prolin (PRP) povzbuzují oslabený imunitní systém. Antimikrobiální PRP-2 stimulují imunitní systém v boji proti patogenům a protizánětlivé látky PRP-3 potlačují zánětlivé procesy.

Vzhledem k tomu, že PRP nejsou druhově specifické, je kravské colostrum vynikajícím i hojným zdrojem těchto velmi prospěšných imunitních faktorů. Colostrum tak slouží jako čerpací stanice vitálních látek, díky kterým se tělo rychleji regeneruje.

ODBORNÉ STUDIE:

V této studii byl použit kravský laktoferin (bLF) jak in vitro, tak in vivo k vyšetření jeho aktivity proti rakovině plic. Perorální podání bLF při dávce 300 mg/kg tělesné hmotnosti 3x týdně po dobu 1,5 měsíce transgenní myši s nadměrnou expresí hVEGF-A165 významně eliminovalo tuto expresi a potlačilo tvorbu nádorů. Navíc léčba s bLF významně snížila hladiny prozánětlivých cytokinů, jako je tumor nekrotizující faktor a protizánětlivé cytokiny, jako je IL-4 a IL-10. Byly také sníženy hladiny IL-6, které jsou jak prozánětlivým, tak protizánětlivým cytokinem. Léčba bLF snížila hladiny cytokinů nádorového nekrotického faktoru α, IL-4, IL-6 a IL-10, což vedlo k omezenému zánětu, který pak omezil růst rakoviny plic. Naše výsledky ukázaly, že bLF je inhibitorem angiogeneze a blokuje zánět plicních buněk; jako takový má značný potenciál pro terapeutické použití při léčení rakoviny plic.

Zdroj: Tung YT, Chen HL, Yen CC, Lee PY, Tsai HC, Lin MF, Chen CM.: Bovine lactoferrin inhibits lung cancer growth through suppression of both inflammation and expression of vascular endothelial growth factor. J Dairy Sci. 2013 Apr;96(4):2095-2106. doi: 10.3168/jds.2012-6153. Epub 2013 Feb 22.

Laktoferin z colostra (bLF) má multifunkční potenciál k potlačení karcinogeneze a je dobrým kandidátem pro praktickou aplikaci u lidí.

Zdroj: Tsuda H, Fukamachi K, Xu J, Sekine K, Ohkubo S, Takasuka N, Iigo M.: Prevention of carcinogenesis and cancer metastasis by bovine lactoferrin. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2006 Nov;82(7):208-15. Epub 2006 Nov 18.

Účinky laktoferinu se ukázaly jako zvláště účinné u pacientů s rakovinou s narušenou imunitou. Laktoferin zvyšuje počet a aktivitu T a B lymfocytů a NK buněk, stimuluje uvolňování řady cytokinů (IL-1, -6, -8, -18, IFN-gamma, TNF alfa), zvyšuje fagocytární aktivitu a cytotoxicitu monocytů / makrofágů, zrychluje zrání T a B buněk a zvyšuje expresi několika typů buněčných receptorů. Tímto způsobem zabraňuje tvorbě nádorů a jejich vývoji v časných stádiích karcinogeneze.

Zdroj: Artym J.: Antitumor and chemopreventive activity of lactoferrin. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2006;60:352-69.

Máte otázku?

Chcete se ke colostru na něco zeptat?

Nahlédněte do častých dotazů, třeba tam naleznete odpověď. Pokud ne, pošlete mi e-mail a bez obav se zeptejte.

Otevřít časté dotazy

Komplex látek pro vaše zdraví

Složení colostra - obsažené účinné látky


Aminokyseliny v colostru

Aminokyseliny slouží k výrobě bílkovin, ze kterých se staví tkáně. Lidské tělo potřebuje 23 druhů aminokyselin, ale 8 z nich si neumí samo vyrobit, a proto je musí přijímat stravou. Colostrum obsahuje všech těchto 8 aminokyselin a mnoho dalších.


Imunoglobuliny v colostru

Imunoglobuliny jsou protilátky působící proti cizorodým škodlivým vetřelcům, jakými jsou zejména viry a bakterie. Protilátky tyto vetřelce buď přímo likvidují, nebo je označují tak, aby je napadaly i ostatní imunitní částice v těle.


Minerály v colostru

Minerály jsou nezbytné pro zdravé kosti a zuby, pro správný přenos kyslíku krví a pro fungování enzymů. Mnoho lidí, aniž to ví, trpí jejich nedostatkem - především zinku, železa a hořčíku.


Přirozené růstové faktory v colostru

Růstové faktory mají vliv na hojení ran, na tvorbu svalové hmoty, na zlepšení nervového systému a na zvyšování výdrže a vitality. Přirozené růstové faktory příznivě ovlivňují látkovou výměnu a podněcují organismus ke zvýšené tvorbě vlastních protilátek, růst buněk a svalovou regeneraci. Colostrum obsahuje růstový faktor IGF-1 v nejvyšší koncentraci, kterou lze v přírodě nalézt.


Vitamíny v colostru

Vitamíny pomáhají s látkovou výměnou, s tvorbou nových tkání a posilují imunitní systém. Působí preventivně proti některým nemocem a zpomalují stárnutí.


Laktoferin v colostru

Laktoferin je bílkovina a patří mezi nejvýznamnější známé antivirové a antibakteriální částice. Brání tělo proti infekcím i rakovinným nádorům.

Bakterie potřebují pro své množení železo. Laktoferin bakteriím železo odnímá, čímž velmi účinně zamezuje jejich dalšímu množení. Laktoferin také obsahuje protizánětlivou molekulu, která působí proti kvasinkovým nákazám. Vyvíjí i silnou antivirovou aktivitu, která chrání proti viru způsobujícímu rakovinu děložního hrdla, HIV a syndromu chronické únavy.

Přírodní a nedotčený laktoferin je obsažený v hovězím colostru a nachází se i v prvním lidském mléce.


Cytokiny v colostru

Cytokiny jsou bílkoviny s obsahem cukru, které slouží k vzájemné komunikaci mezi imunitními buňkami, aby koordinovaně potíraly původce nemocí a nádorové buňky. Colostrum z nich obsahuje interleukiny, interferony a lymfokiny.


Telomeráza v colostru

Colostrum obsahuje jako jediný známý prostředek výživy takzvaný "enzym nesmrtelnosti" telomerázu. Ta neustále vyrábí nové konce chromozomů, které DNA při replikaci ztrácí a zamezuje tak tomu, aby se chromozomy při každém buněčném dělení zkracovaly.

Lidské buňky bez aktivní telomerázy po určitém počtu replikací ztrácejí schopnost dělení. Moderní výzkum v tomto směru vychází z myšlenky, že telomeráza dodaná zvenčí může zpomalit proces stárnutí buněk.


Polypeptidy bohaté na prolin v colostru

Colostrum obsahuje polypeptidy bohaté na prolin (PRP), které jsou složeny z aminokyselin, a modulují imunitní systém k rovnováze. Když je imunitní systém příliš aktivní, napadá sám sebe, čímž vznikají různá autoimunitní onemocnění. Na druhé straně, když je imunitní systém dlouhodobě příliš slabý, vede to k častým infekcím a zvýšenému riziku vzniku rakoviny.

Polypeptidy bohaté na prolin uklidňují příliš aktivní imunitní systém a povzbuzují ho, když je oslabený.


Analytický přehled látek obsažených v colostru

Údaje se vztahují na jednu šarži. Každá šarže má různé výsledky, protože surovina je proměnlivá.

Příroda se nedá překonat, dá se jen využít.

Zaujal vás tento článek? Sdílejte ho.