Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně další řádkyMilý zákazníku,

užitek, který získáte registrací u LR nebo nákupem LR zboží přímo ode mě, je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro vás znamenal spokojenost.

Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání, a já tato pravidla dodržuji. A byť si v administrativě nelibuji, následující obchodní podmínky chrání vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přeji si, aby k nim nikdy nedošlo, a vy jste se stali spokojenými LR partnery případně mými spokojenými zákazníky na mnoho příštích let.

Martin Bartoň

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním žádosti o zprostředkování registrace u LR nebo odesláním objednávky k nákupu LR zboží prostřednictvím stránek beznudle.cz potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, tak prosím žádnou z mnou nabízených služeb nevyužívejte. Děkuji.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

a

obchodní podmínky

Před tím, než se rozhodnete mě požádat o zprostředkování registrace u LR nebo si zakoupit LR zboží přímo ode mě, je mojí zákonnou povinností informovat vás o mé živnosti a o pravidlech mého obchodování prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1. Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

a)

Prodávajícím jsem já, Martin Bartoň, se sídlem Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov, IČ: 67861288, DIČ: CZ7708102446. Podnikám na základě živnostenského oprávnění.

b)

Kontaktovat mě můžete:

  • Pro on-line komunikaci na emailové adrese martin@martinbarton.cz.
  • Pro ústní komunikaci na telefonním čísle +420 720 739 702.

2. Jak obchoduji

a)

Jsem živnostník, který mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, možnost zprostředkovat registraci u LR a přímý prodej LR zboží.

b)

Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

c)

Pro nákup LR zboží vždy upřednostňuji zprostředkovat vám registraci u LR. Pokud se i přes to rozhodnete zakoupit LR zboží přímo ode mě, dochází k uzavření kupní smlouvy na LR zboží mezi mnou a vámi až v okamžiku, kdy si společně objednávku potvrdíme. Potvrzením objednávky se rozumí vaše odsouhlasení (e-mailem) mého návrhu kupní ceny LR zboží, způsobu platby, způsobu dopravy a výše nákladů na dodání. Tímto potvrzením objednávky také stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

d)

Pokud se rozhodnete registrovat u LR, potom platí, že smlouva o spolupráci s LR se uzavírá vaším podpisem originálního výtisku smlouvy o spolupráci a jeho následným odesláním na adresu společnosti LR. Podpisem smlouvy stvrzujete, že souhlasíte s jejím zněním a odebráním "startovacího setu" složeného ze zboží LR dle vašeho vlastního výběru a aktuální nabídky. Smlouva o spolupráci je uzavřená mezi vámi a společností LR a já v ní vystupuji v roli zprostředkovatele.

e)

Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a chtěl bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek beznudle.cz cítili dobře. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek beznudle.cz, zpracovávám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Zprostředkování registrace u LR

a)

V případě, že mě prostřednictvím stránek beznudle.cz požádáte o zprostředkování registrace u LR, zašlu vám po vzájemné dohodě na vaší adresu originální výtisk smlouvy o spolupráci s LR a formulář "startovacího setu". K uzavření smlouvy o spolupráci s LR dojde vaším podpisem originálního výtisku smlouvy a jeho odesláním (společně s vyplněným "startovacím setem") na poštovní adresu společnosti LR. Mé služby zprostředkovatele jsou pro vás zdarma.

b)

Smlouva o spolupráci s LR se uzavírá mezi vámi a společností LR Health & Beauty s.r.o., se sídlem č. p. 151, 739 11 Malenovice, IČ: 024 86 512, DIČ: CZ02486512, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 58017. Já v ní vystupuji v roli zprostředkovatele (sponzora).

c)

Uzavření smlouvy o spolupráci s LR vás opravňuje nakupovat od společnosti LR zboží značky LR za výhodné partnerské ceny a toto zboží dle své volby buď samostatně užívat, nebo ho ve formě osobního prodeje dále prodávat koncovým zákazníkům.

d)

Po uzavření smlouvy o spolupráci s LR jste povinni odebrat "startovací set" složený ze zboží LR dle vlastního výběru a aktuální nabídky. Pokud tak neučiníte, smlouva o spolupráci s LR automaticky zanikne. Tato povinnost je blíže specifikována ve smlouvě o spolupráci s LR.

e)

Mějte prosím na zřeteli, že společnost LR může v odůvodněných případech smlouvu o spolupráci s vámi zamítnout nebo vypovědět a že já žádným způsobem nezaručuji trvání ani kvalitu smluvního vztahu mezi vámi a společností LR.

4. Nákup LR zboží přímo ode mě

a)

V případě, že mi prostřednictvím stránek beznudle.cz pošlete objednávku LR zboží, vstoupíme spolu do e-mailové komunikace. K uzavření kupní smlouvy na LR zboží mezi mnou a vámi dochází až v okamžiku, kdy si společně objednávku potvrdíme. Potvrzením objednávky se rozumí vaše odsouhlasení mého návrhu kupní ceny LR zboží, způsobu platby, způsobu dopravy a výše nákladů na dodání.

b)

Uzavřením kupní smlouvy mi jako prodávajícímu vzniká povinnost dodat vám objednané LR zboží a vy se zavazujete dodané LR zboží převzít a zaplatit mi jeho kupní cenu. Vlastnické právo k objednanému LR zboží na vás přechází zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

c)

Povinnosti dodat vám objednané LR zboží jsem zbavený v případě vyprodání jeho zásob u společnosti LR. Pokud tato situace nastane, budu vás o tom e-mailem informovat.

d)

Webové stránky beznudle.cz nejsou koncipované jako e-shop. Jejich funkcí je poskytovat informace.

5. Cena, způsob platby a dodání LR zboží přímo ode mě

a)

V případě vaší objednávky LR zboží přímo ode mě je kupní cenou aktuální platná cena LR zboží uvedená v příslušném měsíčním LR katalogu, který je uveřejněný na stránkách beznudle.cz. V LR katalogu uveřejněné ceny LR zboží v sobě již zahrnují DPH.

b)

Způsob platby za LR zboží objednaného přímo ode mě je buď v hotovosti při osobním převzetí LR zboží nebo formou poštovní dobírky při zaslání LR zboží poštou. Jiný způsob úhrady ceny za LR zboží je možný pouze po vzájemné dohodě.

c)

Způsob dodaní LR zboží objednaného přímo ode mě je po Chomutově a blízkém okolí osobní doručení. V ostatních případech zasílám objednané LR zboží poštou. Jiný způsob dodání LR zboží je možný pouze po vzájemné dohodě.

d)

Náklady na dodání LR zboží objednaného přímo ode mě po Chomutově a blízkém okolí jsou již zahrnuty v ceně LR zboží. V případě doručení LR zboží poštou jsou tyto náklady ve výši poštovného. V případě jiného způsobu doručení LR zboží se tyto náklady stanoví individuálně po vzájemné dohodě.

e)

Jsem plátcem daně z přidané hodnoty a jako doklad o koupi objednaného LR zboží vám vystavím daňový doklad. Podle zákona o evidenci tržeb jsem povinen vystavit vám účtenku. Zároveň jsem povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

a)

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání LR zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

b)

Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, informujte mě o tom prosím písemně na e-mail martin@martinbarton.cz a doručte mi objednané LR zboží na své náklady zpět na adresu Martin Bartoň, Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupní cenu vám vrátím do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.

c)

Od kupní smlouvy nelze odstoupit, pokud byl u dodaného LR zboží porušen obal nebo bylo použito.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění - reklamace LR zboží

a)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

b)

V případě, že LR zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, máte právo na to, abych bezplatně a bez zbytečného odkladu LR zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

c)

Vadné plnění (reklamaci LR zboží) u mě prosím uplatňujte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od převzetí LR zboží. Pro reklamaci LR zboží mě prosím kontaktujte e-mailem na adrese martin@martinbarton.cz, popište mi závadu a uveďte na sebe telefonní kontakt. O způsobu vyřízení reklamace vás budu informovat e-mailem.

d)

Máte právo požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), můžete uplatnit požadavek na dodání nového LR zboží bez vad. Není-li oprava nebo výměna LR zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

e)

Vaší reklamaci LR zboží vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se spolu nedohodneme na delší lhůtě.

8. Vyloučení odpovědnosti

a)

Rád bych vás upozornil, že všechny poznatky o LR zboží a postupech, které jsem uveřejnil na stánkách beznudle.cz, jsou pouze odrazem mého osobního mínění a odrazem mých zkušeností. Popsal a prověřil jsem je s velkou péčí a podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou však uvedeny bez záruky a mé odpovědnosti. Jakékoliv ručení za škody všeho druhu, které by mohly vzniknout na základě informací získaných ze stránek beznudle.cz, vylučuji.

b)

Žádné na stránkách beznudle.cz uveřejněné texty o LR zboží v žádném případě nenabízí náhradu za diagnózu a léčbu lékařem. Popisované LR zboží nejsou léky a v žádném případě léky nenahrazují. Výslovně vám doporučuji poradit se se svým lékařem před, během i po eventuálních terapiích vyplývajících z informací na stránkách beznudle.cz.

9. Ochrana osobních údajů

a)

Když navštívíte mé stránky beznudle.cz, zaznamená se standardním způsobem vaše IP adresa, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb. Dále se zaznamená odkaz na stránku, ze které jste na web beznudle.cz přišli, jaké stránky jste na webu beznudle.cz navštívili, a také datum a délka vaší návštěvy. Pro uvedenou statistiku návštěvnosti využívám službu Google Analytics. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například vyplněním do formulářů.

b)

Vyplněním jakéhokoliv formuláře na stránkách beznudle.cz souhlasíte se zařazením vyplněných osobních údajů do mé databáze, tedy do databáze Martina Bartoně, se sídlem Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov, IČ: 67861288, DIČ: CZ7708102446, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň uděluje souhlas s tím, abych vám e-mailem zasílal informace o novinkách, slevových akcích a dalších nabídkách souvisejících se stránkami beznudle.cz.

c)

Z odběru mých obchodních sdělení se můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého takového e-mailu.