Colostrum

Tajuplný zdroj života

Tajuplný zdroj života

Jde jen o to,
jak se na své zdraví díváte.

Od té doby, co existují matky a děti, existuje také colostrum. A to jak ve světě zvířat, tak ve světě lidí.

I když vám možná slovo colostrum zní cize, záhy zjistíte, že ho pil téměř každý z vás. Bylo to těsně po narození z matčina prsu. Těsně předtím, než jste začali pít mateřské mléko.

Pojďte se společně se mnou podívat na tuto fascinující přírodní látku, na její historii, účinky na lidské zdraví i na obsah účinných látek.


Co je colostrum

Mateřské mléko je mléko, ale colostrum, to je něco zcela jiného. Je to výživa, která dává zvířecím i lidským mláďatům obrannou schopnost. Dospělým ostatně také, a proto je tato fascinující látka v živé přírodě tak mimořádně ceněná.

Colostrum se tvoří již miliony let u samic všech savců v době jejich březosti tak, aby bylo pro mládě připraveno v době porodu. Již několik hodin od porodu colostrum plynule přechází v mateřské mléko.

Pro představu jedinečnosti colostra si vezměte jako příklad imunoglobuliny. Jedná se o imunitní složky, které jsou pro každého novorozence nezbytně nutné pro ochranu před infekcí. Žádný novorozenec není sám dostatečně schopný jen ze svých zdrojů tvořit protilátky proti mikrobiálním nákazám. Je tomu tak proto, že v matčině těle bylo mláďě chráněno imunitním systémem matky. A nyní, po narození, si musí rozvinout vlastní imunitu. A k tomu potřebuje zpočátku pomoct. Z colostra.

Colostrum je tedy přírodou vytvořené k tomu, aby zásobovalo imunitní systém všemi důležitými životními stavebními kameny, energií a obrannými informacemi. Účelem colostra je zajistit okamžitou obrannou funkci a rychle vytvořit a sladit vlastní léčební síly v organismu, aniž by došlo k vedlejším účinkům.

To vše je vzhledem ke složitosti těla nelehký úkol. Colostrum však tuto práci zvládá takřikajíc levačkou. Žádná jiná látka v živé přírodě nedokáže něco podobného. Ostatně ani žádný medikament.Hovězí colostrum

Hovězí colostrum odpovídá lidskému více než z 99 procent, a proto je velmi účinné také u lidí. Krávy i lidé se pohybují ve srovnatelném životním prostředí, oba jsou vysteveni stejným pylům, vdechují tentýž jemný prach a musí se bránit před podobnými mikrobiálními trýzniteli.

Protože je tele po narození ve srovnání s lidským mládětem mnohem méně připraveno na život, je v hovězím colostru ukryto až milionkrát více imunitních informací, než v colostru lidském. Důvodem je to, že lidské miminko dostalo nejdůležitější protilátky od své matky přes placentu, zatímco tele tuto možnost díky placentární barieře přežvýkavců nemá. Bez colostra by tele po porodu uhynulo na infekce.

Hovězí colostrum obsahuje až čtyřicetinásobně vyšší koncentraci obranných látek než kolik je v lidské krvi.

Zázrak dávnověku

Historie colostra

Starověký Egypt

Již starověcí Egypťaně znali colostrum. Považovali ho za mimořádný dar člověku od mocného boha slunce Ra.

Colostrum bylo tehdy nanejvýš vzácné. Egypťané ho shromažďovali ve skvostných zlatých nádobách a k dispozici bylo výlučně jen faraonům a nejvýznamnějším duchovním.

 

Antické Řecko

Víme ze záznamů, že colostrum znali také v antickém Řecku. Tehdy sloužilo jako spolehlivý doplněk výživy zejména atletům v náročných olympijských soutěžích.

Atleti tak mohli zcela vyčerpat své síly, s pomocí colostra je však velmi rychle zregenerovali.

Starověcí Inkové

Na druhé straně Atlantiku bylo u Inků colostrum rovněž považováno za boží dar. Králové slunce dostávali colostrum od lam a buvolů, aby jim dodalo zdraví a pomohlo udržet vitalitu.

Již zde platilo colostrum za účinný prostředek výživy pro dosažení vysokého věku.19. století

Pozoruhodné vlastnosti colostra zkoumal významný německý lékař a pedagog Dr. Christoph Wilhelm Hufeland.

Dr. Hufeland je považován za zakladatele makrobiotiky. Působil jako osobní lékař královského rodu F. Wilhelma III. a k jeho pacientům patřili také J. W. Goethe, F. Schiller, J. G. Herder a Ch. M. Wieland.

Dr. Hufeland rozpoznal vliv hovězího colostra na udržení zdraví a rychlý růst novorozených telat. Experimentoval s hovězím colostrem i u člověka a zjistil při tom, že až zázračně podporuje lidský imunitní systém.

 

20. století a současnost

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století, tedy v době, kdy byly infekční nemoci v Evropě častou příčinou úmrtí, zaplavily svět revoluční objevy medicíny a farmacie a zatlačily vše ostatní do pozadí.

V roce 1928 se podařilo Siru Alexandru Flemingovi izolovat penicilin. Ostatně Fleming pak v dalších letech v souvislosti s colostrem lokalizoval důležitý enzym lysozym. K tomu se přidružil objev inzulinu pro léčení cukrovky v letech 1921 až 1923.

Vzhledem k takovým, zcela nesporně geniálním, lékařským milníkům výzkumu upadly však přírodní léčivé prostředky a tím i colostrum v zapomenutí.

V roce 1955 vzbudila v Americe rozruch publikace o colostru jako doplňku výživy pro lidi s revmatickou artritidou. Colostrum tak nabylo nového významu v povědomí přírodních věd a lékařství.

V následujících letech bylo a dodnes je působení colostra a v něm obsažených látek klinicky zkoumáno v souvislosti s nejrůznějšími účinky. Tak zažívá colostrum díky vzrůstajícímu zájmu lidí o přírodní léčitelství a prostředky zdravé výživy nečekaný comeback.

Účinky colostra

Lékař léčí, příroda uzdravuje.

Již léta zkoumají vědci nesčetné přednosti colostra. Jeho jednotlivé složky jsou neustále podrobně zkoumány, a přesto dodnes zůstává záhadou, proč colostrum ve svém celku činí to, co činí.


Colostrum pro zdravá střeva a zažívání

Trávení je složitý proces, jehož cílem je získat z potravy živiny. Potrava se v trávicím traktu postupně rozkládá na jednodušší látky, přičemž vstřebávání živin se děje převážně v tenkém střevě.

Ví se, že kolem 80 % složek lidského imunitního systému se nachází právě ve střevě, kde optimální příjem živin a ochranu organismu před choroboplodnými zárodky pomáhá zajišťovat střevní mikroflóra s přátelskými mléčnými bakteriemi.

A právě složky z colostra odolné vůči žaludečním šťávám jsou v této oblasti cenným a účinným pomocníkem. Některé z nich se usídlují na střevní sliznici a zcela cíleně útočí proti původcům nemocí, kteří se dostali do těla s potravou.

Zvláště u zánětlivých střevních onemocnění pomáhá často colostrum k zastavení jejich postupu. Pozitivní výsledky byly pozorovány u Crohnovo nemoci, ulcerozní kolitidě, střevních mykóz a infekčních průjmů. Při pravidelném užívání přispívá k pasivní tvorbě imunity a tím i k předcházení střevním nemocem.

Colostrum se ukazuje také jako účinný prostředek v boji s bakterií Helicobacter pylori, která napadá sliznici žaludku a způsobuje žaludeční vředy. Povzbudivé výsledky má také využití colostra jako ochrany trávicího traktu při užívání léků, které ho svým působením poškozují.


Trávicí trakt člověka.Znázornění bakterie Helicobacter pylori.

ODBORNÉ STUDIE:

Při ústním užívání kravského colostra lidmi dochází k zachování biologické aktivity protilátek typu IgG v zažívacích šťávách těchto lidí, což ukazuje na účelnost dalších podrobných studií v oblasti pasivní enterální imunizace pro prevenci a léčbu akutních střevních onemocnění.

Zdroj: Khazenson LB, Gennad'eva TIa, Roshchin VV, Krasheniuk AI, Semenova NL.: Activity of bovine colostral IgG in the human digestive tract. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1980 Sep;(9):101-6.

Mladiství pacienti s Crohnovou chorobou často trpí nedostatečným přírůstkem hmotnosti a selháváním růstu. Podávání colostra, probiotik, kurkuminu a vitamínů vedlo k prodloužení remise a obnovení normální hmotnosti u mladistvých pacientů se středně těžkou Crohnovo chorobou. To poskytlo podmínky umožňující stimulovat růst pomocí rekombinantního lidského růstového hormonu (rhGH).

Zdroj: Slonim AE, Grovit M, Bulone L.: Effect of exclusion diet with nutraceutical therapy in juvenile Crohn's disease. J Am Coll Nutr. 2009 Jun;28(3):277-85.

Byl zkoumán účinek koncentrátu bovinního kolostra na interakci Helicobacter pylori a Helicobacter mustelae na lipidové receptory. Výsledky ukazují, že colostrum může blokovat vazbu druhů Helicobacter na výběr lipidů a že vazebná inhibice je částečně dána colostrálními PE nebo PE deriváty.

Zdroj: Bitzan MM, Gold BD, Philpott DJ, Huesca M, Sherman PM, Karch H, Lissner R, Lingwood CA, Karmali MA.: Inhibition of Helicobacter pylori and Helicobacter mustelae binding to lipid receptors by bovine colostrum. J Infect Dis. 1998 Apr;177(4):955-61.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jsou účinné při artritidě, ale poškozují gastrointestinální trakt. Studie ukazuje, že podávání 1 ml colostra snížila poškození žaludku o 30% a 60% u potkanů. Colostrum by tak mohlo poskytnout nový, levný přístup k prevenci a léčbě škodlivých účinků NSAID na střevo a může být také užitečné pro léčbu jiných vředových stavů střev.

Zdroj: Playford RJ, Floyd DN, Macdonald CE, Calnan DP, Adenekan RO, Johnson W, Goodlad RA, Marchbank T.: Bovine colostrum is a health food supplement which prevents NSAID induced gut damage. Gut. 1999 May;44(5):653-8.


Colostrum posiluje imunitní systém

Funkcí imunitního systému je rozpoznat a zneškodnit škodlivé choroboplodné zárodky v těle. Aby tak mohl činit, vytváří si potřebné protilátky připravené ke dvěma aktivitám - vázat a přímo likvidovat choroboplodné zárodky nebo je na druhé straně zviditelnit a označit tak, aby je napadaly ostatní imunitní částice v těle.

V obou případech se pozitivně projeví účinky colostra, protože organismus právě narozeného mláděte musí být hned po porodu připraven čelit mikrobům, které ho ohrožují. Navíc musí být jeho imunitní systém uveden do chodu co možná nejrychleji.

Studie věrohodně dokládají, že colostrum tyto schopnosti rozvíjí nejen u mláďat, ale skvěle působí také u dospělých.

Colostrum imunitní systém posiluje a udržuje v rovnováze. Je to jeho nejdůležitější schopnost. Prakticky všechny nemoci, od infekcí přes degenerativní onemocnění až po rakovinu nebo problémy se srdcem a krevním oběhem souvisí se záněty a s výrazně sníženou imunitou.

ODBORNÉ STUDIE:

Analýza ukázala, že exosomy z colostra jsou významně obohaceny o proteiny, které mohou potenciálně regulovat imunitní odpověď a růst. Výsledky naznačují, že řada proteinů přítomných v colostru má zásadní roli při buněčném růstu a opravách, stejně jako vrozené imunitní odpovědi proti patogenním infekcím. Dále výsledky ukazují, že různé proteiny přítomné v colostru modulují proliferační příhody v gastrointestinálním traktu u kojence, včetně vývoje krevních buněk.

Zdroj: Monisha Samuel, David Chisanga, Michael Liem, Shivakumar Keerthikumar, Sushma Anand, Ching-Seng Ang, Christopher G. Adda, Ellen Versteegen, Markandeya Jois and Suresh Mathivanan: Bovine milk-derived exosomes from colostrum are enriched with proteins implicated in immune response and growth. Sci Rep. 2017; 7: 5933. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1038/s41598-017-06288-8.

Kravské colostrum obsahuje imunoglobuliny a laktoferiny, které pomáhají při budování imunity a chrání před bakteriální proliferací a růstem. Colostrum tak může být přínosem při snižování rizika onemocnění spojených se zánětem.

Zdroj: Yadav R, Angolkar T, Kaur G1, Buttar HS.: Antibacterial and Antiinflammatory Properties of Bovine Colostrum. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2016;10(1):49-53.


Colostrum pro zdravé dýchací cesty a ochranu před chřipkou

Často se vedou diskuse o efektivnosti preventivního očkování proti chřipce. Co se tedy nabízí víc, než jeho přímé porovnání s účinky colostra?

V Itálii takovou studii provedli s výsledkem, že colostrum je v boji proti chřipce minimálně 3x účinnější než preventivní očkování. A to už stojí za zmínku.

Původci chřipky jsou virové zárodky. Při užívání colostra se těmto virům do cesty postaví a zneškodní je látky jako laktoferin, lysozym, cytokiny, interleukin a produkty plynného oxidu dusnatého (NO), které se v colostru nacházejí v hojném množství.

Chřipkové viry se vždy množí pouze uvnitř buněk. Plynný NO se v buňkách rozptyluje jako mlha a zárodky virů likviduje. Tuto obrannou reakci buněk startují cytokiny obsažené v colostru.

ODBORNÉ STUDIE:

Výsledky studie naznačují, že bovinní colostrum má účinky na inhibici lidského respiračního syncyciálního viru (hRSV), který se projevuje zejména u předškolních dětí a způsobuje bronchitidy. Colostrum zlepšuje symptomy infekcí hRSV a zvyšuje odezvu T buněk CD8 během infekce hRSV.

Zdroj: Xu ML, Kim HJ, Wi GR, Kim HJ.: The effect of dietary bovine colostrum on respiratory syncytial virus infection and immune responses following the infection in the mouse. J Microbiol. 2015 Sep;53(9):661-6. doi: 10.1007/s12275-015-5353-4. Epub 2015 Aug 27.


Colostrum pro zdravou kůži a anti-aging

Kůže je nejen ochrannou hrází vůči vnějšímu světu, přebírá důležité funkce v oblasti látkové výměny a imunity. Lidská kůže je proto vděčná za každou podporu při plnění svých úkolů. Rozsáhlou oblastí použití colostra je proto dermatologie.

Colostrum je zde účinné především proto, že potlačuje růst bakterií při podráždění kůže, jako jsou zarudnutí, lupénka a akné. Také růstové faktory v colostru urychlují obnovu tkáně a přispívají ke spontánnímu hojení poškozené pokožky.

Další využití colostra je v oblasti anti-agingu. Colostrum podněcuje tvorbu kolagenu, čímž pomáhá udržovat pokožku pružnou. Růstové faktory urychlují regeneraci opotřebované a poškozené kůže.

Colostrum, jako jediný přirozený prostředek výživy, navíc obsahuje enzym telomerázu. Moderní výzkum přichází s myšlenkou, že telomeráza má vliv na proces stárnutí buněk. Úkolem telomerázy je totiž znovu opravovat koncové provazce chromozomů po dělení buněk nebo je protahovat do délky a tím zabránit odumírání buněk.

I když od telomerázy nemůžeme očekávat nesmrtelnost, přesto se předpokládá, že by se spolupůsobením těchto látek z colostra mohlo docílit zpomalení stárnutí pokožky.

ODBORNÉ STUDIE:

Výsledky studie naznačují, že lokální laktoferin může potenciálně představovat nový terapeutický prostředek při léčbě zánětu kůže, kde je TNF-alfa důležitým mediátorem.

Zdroj: Cumberbatch M, Bhushan M, Dearman RJ, Kimber I, Griffiths CE: IL-1beta-induced Langerhans' cell migration and TNF-alpha production in human skin: regulation by lactoferrin. Clin Exp Immunol. 2003 May;132(2):352-9.

Kravské colostrum představuje bohatý zdroj růstových faktorů, o kterých je známo, že hrají ústřední roli při hojení ran. Výsledky ukazují, že biologická aktivita colostra je specificky zprostředkována aktivací tyrosinkinázových receptorů vyvolanou růstovým faktorem a zdůrazňují význam synergického působení růstových faktorů při stimulaci proliferace keratinocytů nezbytných pro opravu tkáně.

Zdroj: Kovacs D, Cardinali G, Aspite N, Picardo M.: Bovine colostrum promotes growth and migration of the human keratinocyte HaCaT cell line. Growth Factors. 2009 Dec;27(6):448-55. doi: 10.3109/08977190903211077.


Colostrum ve sportu a fitness

Sportovní medicína využívá colostrum ke zlepšení přirozeného výkonu, k podpoře vytrvalosti, pro stavbu svalů a regeneraci. Colostrum umožňuje větší počet tréninkových jednotek a díky přirozeným růstovým faktorům má příznivý vliv na tělesnou stavbu.

Přirozené růstové faktory v colostru částečně zabraňují odbourávání bílkovin a urychlují přenos cukrů ve svalech. Účinný příjem živin tak podněcuje buněčné množení a tím nárůst svalů.

V jakémkoliv sportu - ať už ve fotbalu, plavání nebo cyklistice, ale také v souvislosti s fitness a kulturistikou již dávno není užívání colostra žádným tajemstvím.

Užívání colostra za účelem zvýšení výkonu vrcholových sportovců nebrání ani žádná protidopingová organizace. Jde o povolenou látku.

ODBORNÉ STUDIE:

Užívání colostra během výcviku výrazně zvýšilo vrcholnou anaerobní sílu, ale nemělo žádný vliv na alaktickou anaerobní pracovní kapacitu.

Zdroj: Buckley JD, Brinkworth GD, Abbott MJ.: Effect of bovine colostrum on anaerobic exercise performance and plasma insulin-like growth factor I. J Sports Sci. 2003 Jul;21(7):577-88.

Dospělo se k závěru, že dlouhodobá suplementace hovězího kolostra zvyšuje sérovou koncentraci IGF-1 a slinné IgA u atletů během tréninku.

Zdroj: Mero A, Kähkönen J, Nykänen T, Parviainen T, Jokinen I, Takala T, Nikula T, Rasi S, Leppäluoto J.: IGF-I, IgA, and IgG responses to bovine colostrum supplementation during training. J Appl Physiol (1985). 2002 Aug;93(2):732-9.


Colostrum proti alergiím

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkává, a je způsobena nesprávnou aktivací protilátek na alergeny. Nejčastěji se projevuje zduřením nosní sliznice, svěděním očí, dušností způsobenou zúžením průdušek a všemožnými ekzémy. Častým projevem je senná rýma, kterou alergikům způsobují pyly obsažené ve vzduchu.

Colostrum mírní alergické reakce. Právě díky stálému kontaktu s rostlinnými pyly na pastvách si krávy vypěstovaly obranné látky proti přehnané reakci imunitního systému na tyto dráždivé látky.

Alergikům tak pomáhají polypeptidy bohaté na prolin (PRP) obsažené v colostru, které postupně modulují imunitní systém, čímž mírní alergické reakce.

ODBORNÉ STUDIE:

Colostrum obsahuje polypeptidy bohaté na prolin (PRP), také známé jako kolostrinin, což je silný imunomodulátor, který může pomoci zmírnit nadměrně aktivní imunitní odpověď spojenou s alergiemi. Kolostrum také obsahuje celou řadu protilátek zaměřených proti alergenům, které běžně působí na člověka.

Zdroj: Douglas A. Wyatt, Director of Research Center for Nutritional Research www.centerfornutritionalresearch.org: Bovine Colostrum & Allergies


Colostrum proti zánětům a bolestem

Colostrum pomáhá proti dlouhotrvající chronické bolesti pohybového aparátu. Obsahuje totiž protizánětlivé látky (například interleukin 10 a laktoferin), které dokáží tlumit zánětlivý proces a tím i bolest. Růstové faktory z colostra, zejména TGF a IGF 1 navíc působí na makrofágy a podporují růst a regeneraci buněk v kostní a chrupavčité tkáni.

Léčba chronických bolestí by měla spočívat v likvidaci zánětů a ochraně kostí, chrupavek a vaziva před dalším poškozováním a podporou jejich regenerace. Colostrum zde umí odvést solidní práci.

ODBORNÉ STUDIE:

Kravské colostrum obsahuje imunoglobuliny a laktoferiny, které pomáhají při budování imunity a chrání před bakteriální proliferací a růstem. Colostrum tak může být přínosem při snižování rizika onemocnění spojených se zánětem.

Zdroj: Yadav R, Angolkar T, Kaur G1, Buttar HS.: Antibacterial and Antiinflammatory Properties of Bovine Colostrum. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2016;10(1):49-53.

Při konzistentní léčbě může colostrum účinně zmírnit bolestivé příznaky artritidy nebo jiného svalového a kosterního poškození.

Zdroj: Douglas A. Wyatt, Director of Research Center for Nutritional Research www.centerfornutritionalresearch.org: Bovine Colostrum & Chronic Pain


Colostrum při cukrovce

Cukrovka - diabetes mellitus - je závažné chronické onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu cukrů. Příznaky diabetu jsou zvýšená koncentrace cukru v krvi, nedostatek energie, soustavná žízeň a s ní spojené časté a vydatné močení.

Výraznou komplikací cukrovky je to, že při ní dochází k poškozování povrchu malých cév a všech druhů nervů. Cévy pak snadno praskají a i drobný úraz dolní končetiny silného diabetika může vést k rozvoji gangrény (odumírání tkáně) a v nejhorším případě skončit až amputací tzv. diabetické nohy.

U diabetiků dochází často ke zvýšenému riziku infekcí a poruch při hojení ran. Právě zde se velmi efektivně projeví aktivně i pasivně působící imunitní a protizánětlivé látky z colostra.

V colostru je navíc obsažený inzulinu podobný růstový faktor IGF 1, který se váže na receptory v buňkách a stimuluje využití glukózy. Studie ukazují, že tím reguluje hladinu krevního cukru a pomáhá s opravami zánětem poškozených tkání.

ODBORNÉ STUDIE:

Bylo prokázáno, že kravské colostrum zvyšuje imunitní funkci, snižuje akumulaci tuku a usnadňuje pohyb glukózy do svalu. Výsledky studie naznačují, že colostrum může snížit hladinu glukózy v krvi a ketony, stejně jako snížit hladinu cholesterolu a triglyceridů u diabetiků 2. typu.

Zdroj: Kim JH, Jung WS, Choi NJ, Kim DO, Shin DH, Kim YJ.: Health-promoting effects of bovine colostrum in Type 2 diabetic patients can reduce blood glucose, cholesterol, triglyceride and ketones. J Nutr Biochem. 2009 Apr;20(4):298-303. doi: 10.1016/j.jnutbio.2008.04.002. Epub 2008 Jul 7.


Colostrum při rakovině

Podstatou rakoviny je změna genetické informace a regulačních mechanismů uvnitř buňky, čímž se tato buňka vymkne kontrole organismu. To vede k jejímu následnému nekontrolovanému dělení, kdy se z původně jedné osamocené postižené buňky namnoží celý klon stejně postižených buněk.

Výsledkem takového množení je nádor, který má nejprve nepatrné rozměry, ale postupně roste, a není-li odstraněn či zničen, zahubí dříve nebo později celý organismus. Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká tam, kde se nejvíce množí buňky (dýchací a trávicí soustava) nebo tam, kde jsou buňky stimulovány hormony (prostata, vaječníky a prsy).

Další, neobyčejně záludnou a nebezpečnou, přitom však typickou vlastností zhoubného bujení je to, že se z nádoru uvolňují postižené buňky a šíří se dál do organismu, kde vytvářejí další nádorová ložiska, zvané metastázy. Proto je léčba nádorů tak obtížná.

Velkou nevýhodou při léčení rakoviny je, že chemoterapie i ozařování jsou pro pacienty velmi vysilující a oslabují jejich imunitní systém. Často je léčení rakoviny provázeno těžkým psychickým i fyzickým strádáním.

Colostrum může onkologickým pacientům pomoct v několika ohledech. Antioxidanty, laktoferin a imunoglobuliny obsažené v colostru je chrání před druhotnými infekcemi a polypeptidy bohaté na prolin (PRP) povzbuzují oslabený imunitní systém. Antimikrobiální PRP-2 stimulují imunitní systém v boji proti patogenům a protizánětlivé látky PRP-3 potlačují zánětlivé procesy.

Vzhledem k tomu, že PRP nejsou druhově specifické, je kravské colostrum vynikajícím i hojným zdrojem těchto velmi prospěšných imunitních faktorů. Colostrum tak slouží jako čerpací stanice vitálních látek, díky kterým se tělo rychleji regeneruje.

ODBORNÉ STUDIE:

V této studii byl použit kravský laktoferin (bLF) jak in vitro, tak in vivo k vyšetření jeho aktivity proti rakovině plic. Perorální podání bLF při dávce 300 mg/kg tělesné hmotnosti 3x týdně po dobu 1,5 měsíce transgenní myši s nadměrnou expresí hVEGF-A165 významně eliminovalo expresi hVEGF-A165 a potlačilo tvorbu nádorů. Navíc léčba s bLF významně snížila hladiny prozánětlivých cytokinů, jako je tumor nekrotizující faktor a protizánětlivé cytokiny, jako je IL-4 a IL-10. Byly také sníženy hladiny IL-6, které jsou jak prozánětlivým, tak protizánětlivým cytokinem. Léčba bLF snížila hladiny cytokinů nádorového nekrotického faktoru α, IL-4, IL-6 a IL-10, což vedlo k omezenému zánětu, který pak omezil růst rakoviny plic. Naše výsledky ukázaly, že bLF je inhibitorem angiogeneze a blokuje zánět plicních buněk; jako takový má značný potenciál pro terapeutické použití při léčení rakoviny plic.

Zdroj: Tung YT, Chen HL, Yen CC, Lee PY, Tsai HC, Lin MF, Chen CM.: Bovine lactoferrin inhibits lung cancer growth through suppression of both inflammation and expression of vascular endothelial growth factor. J Dairy Sci. 2013 Apr;96(4):2095-2106. doi: 10.3168/jds.2012-6153. Epub 2013 Feb 22.

Laktoferin z colostra (bLF) má multifunkční potenciál k potlačení karcinogeneze a je dobrým kandidátem pro praktickou aplikaci u lidí.

Zdroj: Tsuda H, Fukamachi K, Xu J, Sekine K, Ohkubo S, Takasuka N, Iigo M.: Prevention of carcinogenesis and cancer metastasis by bovine lactoferrin. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2006 Nov;82(7):208-15. Epub 2006 Nov 18.

Účinky laktoferinu se ukázaly jako zvláště účinné u pacientů s rakovinou s narušenou imunitou. Laktoferin zvyšuje počet a aktivitu T a B lymfocytů a NK buněk, stimuluje uvolňování řady cytokinů (IL-1, -6, -8, -18, IFN-gamma, TNF alfa), zvyšuje fagocytární aktivitu a cytotoxicitu monocytů / makrofágů, zrychluje zrání T a B buněk a zvyšuje expresi několika typů buněčných receptorů. Tímto způsobem zabraňuje tvorbě nádorů a jejich vývoji v časných stádiích karcinogeneze.

Zdroj: Artym J.: Antitumor and chemopreventive activity of lactoferrin. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2006;60:352-69.

Co říkají o colostru vědci?

9 citátů od devíti odborníků

Složení colostra - obsažené účinné látky

Komplex látek pro vaše zdraví.


Aminokyseliny v colostru

Aminokyseliny slouží k výrobě bílkovin, ze kterých se staví tkáně. Lidské tělo potřebuje 23 druhů aminokyselin, ale 8 z nich si neumí samo vyrobit, a proto je musí přijímat stravou. Colostrum obsahuje všech těchto 8 aminokyselin a mnoho dalších.


Imunoglobuliny v colostru

Imunoglobuliny jsou protilátky působící proti cizorodým škodlivým vetřelcům, jakými jsou zejména viry a bakterie. Protilátky tyto vetřelce buď přímo likvidují, nebo je označují tak, aby je napadaly i ostatní imunitní částice v těle.


Minerály v colostru

Minerály jsou nezbytné pro zdravé kosti a zuby, pro správný přenos kyslíku krví a pro fungování enzymů. Mnoho lidí, aniž to ví, trpí jejich nedostatkem - především zinku, železa a hořčíku.


Přirozené růstové faktory v colostru

Růstové faktory mají vliv na hojení ran, na tvorbu svalové hmoty, na zlepšení nervového systému a na zvyšování výdrže a vitality. Přirozené růstové faktory příznivě ovlivňují látkovou výměnu a podněcují organismus ke zvýšené tvorbě vlastních protilátek, růst buněk a svalovou regeneraci. Colostrum obsahuje růstový faktor IGF-1 v nejvyšší koncentraci, kterou lze v přírodě nalézt.


Vitamíny v colostru

Vitamíny pomáhají s látkovou výměnou, s tvorbou nových tkání a posilují imunitní systém. Působí preventivně proti některým nemocem a zpomalují stárnutí.


Laktoferin v colostru

Laktoferin je bílkovina a patří mezi nejvýznamnější známé antivirové a antibakteriální částice. Brání tělo proti infekcím i rakovinným nádorům.

Bakterie potřebují pro své množení železo. Laktoferin bakteriím železo odnímá, čímž velmi účinně zamezuje jejich dalšímu množení. Laktoferin také obsahuje protizánětlivou molekulu, která působí proti kvasinkovým nákazám. Vyvíjí i silnou antivirovou aktivitu, která chrání proti viru způsobujícímu rakovinu děložního hrdla, HIV a syndromu chronické únavy.

Přírodní a nedotčený laktoferin je obsažený v hovězím colostru a nachází se i v prvním lidském mléce.


Cytokiny v colostru

Cytokiny jsou bílkoviny s obsahem cukru, které slouží k vzájemné komunikaci mezi imunitními buňkami, aby koordinovaně potíraly původce nemocí a nádorové buňky. Colostrum z nich obsahuje interleukiny, interferony a lymfokiny.


Telomeráza v colostru

Colostrum obsahuje jako jediný známý prostředek výživy takzvaný "enzym nesmrtelnosti" telomerázu. Ta neustále vyrábí nové konce chromozomů, které DNA při replikaci ztrácí a zamezuje tak, aby se chromozomy při každém buněčném dělení zkracovaly.

Lidské buňky bez aktivní telomerázy po určitém počtu replikací ztrácejí schopnost dělení. Moderní výzkum proto vychází z toho, že má telomeráza vliv na zpomalení procesu stárnutí buněk.


Polypeptidy bohaté na prolin v colostru

Colostrum obsahuje polypeptidy bohaté na prolin (PRP), které jsou složeny z aminokyselin, a modulují imunitní systém k rovnováze. Když je imunitní systém hyperaktivní, napadá sám sebe a vznikají autoimunitní onemocnění. Na druhé straně, když je imunitní systém slabý, vede to k častým infekcím a v nejhorších případech k rakovině.

Polypeptidy bohaté na prolin uklidňují hyperaktivní imunitní systém a povzbuzují ho, když je oslabený.


Analytický přehled látek obsažených v colostru

Údaje se vztahují na jednu šarži. Každá šarže má různé výsledky, protože surovina je proměnlivá.

Příroda se nedá překonat, dá se jen využít.

Mohl by článek zajímat i vaše přátelé?

Malá poradna

Chcete se ke colostru na něco zeptat?

Podívejte se do mé malé poradny, třeba tam najdete odpověď na svoji otázku. Pokud ne, pošlete mi e-mail a zeptejte se.

Otevřít poradnu