Aloe vera drinking gel

Účinky aloe vera gelu na vaše zdraví

Účinky aloe vera gelu

Lékař léčí, příroda uzdravuje.

Aloe vera gel dobře pomáhá u více než 60 různých nemocí a zdravým lidem pomáhá nemocem předcházet.


Aloe vera zlepšuje oběh krve

V lidském těle je téměř 150 tisíc kilometrů kapilár. Jsou to ty úplně nejtenčí žilky, asi 20 krát tenčí než je vlas. Některé jsou tak tenké, že se do nich červené krvinky jen stěží vejdou a musí se jimi s námahou prodírat v řadě jedna za druhou. Kapiláry jsou životně důležité, protože přivádějí ke každé buňce kyslík a živiny. Bez kapilár by buňky odumřely.

Stres, nesprávná strava plná chemikálií, nikotin a nadměrné pití alkoholu kapiláry postupem času natolik zužuje, že se jimi červené krvinky už neprotáhnou a postižené tkáně začnou trpět nedostatkem živin a kyslíku. A přesně tady začíná boj o vaší budoucí nemoci nebo zdraví.

Neprůchodné kapiláry představují pro tělo enormní zátěž, která se navenek často projevuje vznikem některé z civilizačních chorob. Může to být cukrovka, vysoký krevní tlak, kožní problémy, alergie, ale i srdeční infarkt, mrtvice nebo třeba rakovina.

Aloe vera gel umí znovu otevřít takto zúžené kapiláry a vrátit je ke zdravému a přirozenému vnitřnímu průměru. Je to ta vůbec nejúžasnější vlastnost aloe very, protože otevření kapilár znamená doslova živou vodu pro postižené tkáně. Krev do nich přivede kyslík a odplaví nahromaděné škodliviny. Tělo se začne léčit samo a věřte, že to umí nejlépe.


Obrázek: Zdravá kapilára.


Obrázek: Zúžená kapilára.


Obrázek: Fotografie prstu (vlevo) a fotografie téhož prstu 15 minut po vypití 60 ml aloe vera gelu (vpravo). Snímky vznikly použitím metody Kirlian, která je založená na principu elektrické vodivosti kůže. Aura zřetelně ukazuje rozšíření kapilár.


Aloe vera moduluje imunitu a hubí patogeny

Aloe vera gel je vynikajícím prostředkem celostní medicíny, jedním z nejúžasnějších, jaké si dovedete představit. Nejen, že umí obnovit neomezený průtok krve kapilárami, čímž spouští účinnou detoxikaci a samouzdravovací procesy, ale umí také modulovat imunitu.

Kde je potřeba imunitní systém posílit, tam ho díky komplexnímu působení zejména polysacharidů aloe vera posílí. Tam, kde je třeba ubrat, například u autoimunitních nemocí, jakými jsou alergie nebo atopický ekzém, umí aloe vera imunitu přibrzdit a zmírnit tak průběh těchto nemocí. Že to opravdu funguje, dokazují vaše zkušenosti na konci stránky.

Aloe vera gel je také velmi ceněný pro svoji schopnost hubit choroboplodné zárodky, které tělu škodí. Obsažené polysacharidy mají výraznou protiplísňovou, protivirovou a protibakteriální aktivitu.

Za silné antivirové a antibakteriální účinky aloe vera gelu mohou také antrachinony, zejména aloe-emodin. Za protizánětlivé účinky především beta-sitosterol, kampesterol a bradykynáza.


Obrázek: Fotografie chřipkového viru pořízená přes elektronový mikroskop.


Obrázek: Fotografie bakterie pořízená přes elektronový mikroskop.

Velmi účinně působí aloe vera gel proti virům způsobující opary. Účinnou látkou proti těmto virům jsou acemanan a aloe-emodin.

Obrázek: Fotografie oparového viru (herpes simplex) pořízená přes elektronový mikroskop.

ODBORNÉ STUDIE:

Reynolds a Dweck izolovali z aloe vera gelu 16 různých polysacharidů. Ty podporují hojení ran a mají protiplísňovou, protivirovou a protibakteriální aktivitu. Mají také hypoglykemizující a protinádorový efekt, imunomodulační a gastroprotektivní efekt a podporují vývoj krvinek.

Zdroj: Talmadge J, Chavez J, Jacobs L, Munger C, Chinnah T, Chow JT, Williamson D, Yates K.: Fractionation of Aloe vera L. inner gel, purification and molecular profiling of activity. Int Immunopharmacol. 2004 Dec.

Hlavním polysacharidem v aloe vera gelu je acemannan (carrysin) složený z jednoho nebo několika polymerů různé délky řetězců s molekulární hmotností 30-40 kDa nebo i více. Byl objeven v laboratoři Clintona Howarda. Je strukturálně jedinečný a má imunostimulační účinky. Výrazně stimuluje tvorbu IL-1 a PGE2 makrofágy. Je to první známá netoxická tvorba IL-1 s vlivem na aktivitu a produkci lymfocytů, fibroblastů a endoteliálních buněk. Zvyšuje aktivitu kostní dřeně a imunitu všeobecně.

Zdroj: Scientific American. 258(5). 1988.

Širokou antibakteriální aktivitu mají antrachinony z aloe very. Aloe-emodin působí proti střevnímu mikrobu E.coli. Dále ukazuje antivirovou a virucidní aktivitu na obalované viry. Inhibuje streptokokus pyogenes a faecalis a antimikrobiálním efektem podporuje hojení ran. Baktericidní efekt je i na Pseudomonas aerug. - acemanan inhibuje jeho přichycení na epiteliální buňky dýchacích cest. Acemanan inhibuje virus herpes simplex a snižuje množení i u cytomegaloviru. Samostatně i s azidothymidonem a acyklovirem blokuje množení herpes a HIV virů.

Zdroj: Kahlon JB, Kemp MC, Carpenter RH, McAnalley BH, McDaniel HR, Shannon WM.: Inhibition of AIDS virus replication by acemannan in vitro. Mol Biother. 1991.

Antrachinon aloe-emodin z aloe vera gelu oslabuje viry herpes simplex (způsobuje opar), varicella zoster (způsobuje plané neštovice a pásový opar) a viry chřipky.

Zdroj: RJ Sydiskis, DG Owen, JL Lohr, KH Rosler, and RN Blomster: Inactivation of enveloped viruses by anthraquinones extracted from plants. Antimicrob Agents Chemother. 1991 Dec; 35(12): 2463–2466.


ČLÁNKY LÉKAŘŮ:


Aloe vera zlepšuje zažívání a vstřebatelnost vitamínů

Trávení je složitý proces, jehož cílem je získat z potravy živiny. Potrava se v trávicím traktu postupně rozkládá na jednodušší látky, přičemž vstřebávání živin se děje převážně v tenkém střevě.

Látky z aloe vera gelu trávení podporují a pomáhají udržet správnou hladinu žaludečních kyselin. V tomto směru působí velmi pozitivně enzymy amyláza a lipáza a polysacharid acemanan. Ten mimo mnoha jiných účinků slouží jako prebiotikum, tedy jako potrava pro prospěšné a přátelské bakterie žijící ve střevech.

Aloe vera gel také pomáhá zmírnit zánětlivá onemocnění střev, jakými jsou ulcerozní kolitida a Crohnova choroba. Povzbudivé výsledky má rovněž na zlepšení syndromu dráždivého trakčníku, což je funkční porucha střev, která vyvolává bolesti břicha a změny ve vyprazdňování.


Obrázek: Trávicí trakt člověka.

Některé polysacharidy z aloe very na sebe zase navazují trávené živiny, což zpomaluje a zvyšuje jejich vstřebávání. Studie dokazují, že celková vstřebatelnost a následná biologická dostupnost například vitamínu C podaného společně s aloe vera gelem je téměř 3x vyšší, než při podání samotného vitamínu C. U vitamínu E je dokonce až 4x vyšší.

To jsou velmi zajímavá zjištění a vysloveně předurčují aloe vera gel jako ideální doplněk stravy při léčbě nemocí. Velký přínos může mít z tohoto hlediska u onkologicky nemocných a také u lidí s poruchou příjmu nebo vstřebávání potravy, například mentální anorexii.

Otevření kapilárního systému a schopnost efektivněji vstřebat živiny jsou důvodem, proč mezi přípravky na klouby tak vyniká varianta aloe vera gelu Freedom. Látky vyživující klouby, vazy a chrupavky jsou totiž obecně velmi špatně vstřebatelné. Teprve ve spojení s aloe vera gelem vymáčknete z chondroprotektiv maximum.

Obrázek: Fotografie vitamínu C pod mikroskopem.

ODBORNÉ STUDIE:

V závislosti na koncentraci aloe vera gelu se ukazuje její tlumivý efekt na sekreci žaludeční kyseliny. To se vysvětluje přímou interakcí mezi buňkami tvořícími kyselinu chlorovodíkovou a interakcí s H2 receptory na nástěnných buňkách.

Zdroj: Yusuf S, Agunu A, Diana M.: The effect of Aloe vera A. Berger (Liliaceae) on gastric acid secretion and acute gastric mucosal injury in rats. J Ethnopharmacol. 2004 Jul.

Aloe vera snížila bolesti břicha a nadýmání u pacientů se syndromem dráždivého trakčníku, ale nezlepšila četnost vyměšování ani konzistenci stolice u těchto pacientů.

Zdroj: Khedmat H, Karbasi A, Amini M, Aghaei A, Taheri S.: Aloe vera in treatment of refractory irritable bowel syndrome: Trial on Iranian patients. Journal of Research in Medical Sciences. The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2013;18(8):732.

Proběhla humánní, randomizovaná a dvojitě zaslepená studie se závěrem, že při podání vitamínu C společně s aloe vera gelem se jeho biologická dostupnost zvýšila až 3x. U vitamínu E byla biologická dostupnost vyšší dokonce téměř 4x. Mechanismus tohoto účinku je založený na ochraně vitamínů před jejich degradací ve střevní stěně a vazbě na polysacharidy umožňující pomalejší a postupné vstřebávání.

Zdroj: Vinson JA, Al Kharrat H, Andreoli L.: Effect of Aloe vera preparations on the human bioavailability of vitamins C and E. Phytomedicine. 2005 Nov.


ČLÁNKY LÉKAŘŮ:


Aloe vera normalizuje krevní tlak

Bijící srdce čerpá do tepen krev. Proudící krev tlačí na stěny cév a vzniká tlak, který se nazývá krevním tlakem. Nejvyšších hodnot dosahuje ve fázi srdečního tepu a nazývá se systolický. Když srdce mezi tepy odpočívá, tlak poklesne a v této fázi se nazývá diastolický.

Vysoký krevní tlak nastává tehdy, pokud opakovaně dosahuje hodnot nad 140/90 mm Hg. Při dlouhodobém vysokém tlaku jsou ohroženy cévy, srdce a ledviny a tento stav je třeba léčit.


Obrázek: Měření krevního tlaku.


Obrázek: Neléčený vysoký krevní tlak může skončit srdečním infarktem.

Aloe vera gel působí na krevní tlak ve třech směrech - rozšiřuje zúžené kapiláry, snižuje hladinu homocysteinu v krvi a doplňuje chybějící minerály.

Pokud jsou cévy a kapiláry zúžené, musí do nich srdce tlačit krev pod vyšším tlakem, aby zůstalo zachováno zásobení tkání kyslíkem. Aloe vera gel umí zúžené kapiláry roztáhnout, což organismu dovolí trochu snížit krevní tlak.

Nepříznivý vliv na krevní tlak má podle některých studií i vysoká hladina homocysteinu v krvi. Homocystein je běžný produkt látkové výměny savců, a pokud vše probíhá tak, jak má, tak se během látkové výměny průběžně rozkládá na neškodné látky.

K rozkladu homocysteinu je však potřebná kyselina listová, vitamín B6, B12 a příslušné enzymy. Jestliže nejsou tyto vitamíny a enzymy v těle přítomny v dostatečném množství, dochází k poruchám a nahromaděný homocystein se stává toxickým. Může začít komplikovat nemoci srdce a cév a zhoršovat krevní tlak.

Názory na nežádoucí vliv homocysteinu na vysoký krevní tlak se různí a určitě je v této oblasti potřebný další výzkum. Nicméně pozitivním faktem je, že aloe vera gel působením B-komplexu a enzymů prokazatelně snižuje hladinu homocysteinu v krvi.

Určitý vliv na krevní tlak má také poměr vápníku, hořčíku a draslíku vůči sodíku v krvi. Aloe vera gel je cenným zdrojem minerálů a tuto minerální bilanci v krvi pomáhá vyladit ke zdravějším hodnotám.

ODBORNÉ STUDIE:

Pozitivně na krevní tlak působí látka aloe-emodin a aloin A. Obě tyto látky jsou zastoupeny v aloe vera gelu a svým vzájemným působením vyvolávají hypotensní efekt.

Zdroj: Saleem R, Faizi S, Siddiqui BS, Ahmed M, Hussain SA, Qazi A, Dar A, Ahmad SI, Qazi MH, Akhtar S, Hasnain SN.: Hypotensive effect of chemical constituents from Aloe barbadensis. Planta Med. 2001 Nov.

Mezi hladinou homocysteinu a kardiovaskulárním onemocněním existuje souvislost. Snížením koncentrace homocysteinu v krvi dojde ke snížení rizika ischemické choroby srdeční o 16% (11% až 20%), hluboké žilní trombózy o 25% (8% až 38%) a mrtvice o 24% (15% až 33%).

Zdroj: David S. Wald, Malcolm Law, Joan K Morris: Homocysteine and cardiovascular disease: evidence on causality from a meta-analysis. BMJ. 2002, v325(7374).


Aloe vera mírní alergie a ekzémy

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkává, a je způsobena nesprávnou aktivací protilátek na alergeny. Nejčastěji se projevuje zduřením nosní sliznice, svěděním očí, dušností způsobenou zúžením průdušek a všemožnými ekzémy. Častým projevem je senná rýma, kterou alergikům způsobují pyly obsažené ve vzduchu.

Za projevy alergické reakce při senné rýmě je obvykle zodpovědný hormon histamin. Nadměrné uvolnění histaminu při alergické reakci způsobuje úporné svědění, otoky a kopřivku. Alergické otoky navíc zhoršuje nanopeptid bradykinin.


Obrázek: Snímek různých pylů pořízený elektronovým mikroskopem.


Obrázek: Častým projevem alergie je senná rýma.

Aloe vera gel obsahuje látky, které snižují účinky jak histaminu, tak i bradykininu. Umí také dlouhodobě snížit výskyt protilátek typu IgE v krvi. Platí totiž, že čím vyšší je množství IgE v krvi, tím silnější a výraznější jsou alergické projevy.

Účinek aloe vera gelu u alergií ale není nikdy okamžitý. Modulace imunitního systému ke snížení alergií je vždy pomalý a dlouhodobý proces, který může trvat i řadu let. Nikdy přitom není dopředu jisté, zda se podaří. Nicméně faktem je, že dlouhodobé a pravidelné užívání aloe vera gelu alergie tlumí.

ODBORNÉ STUDIE:

Histamin a bradykinin zodpovídají za část projevů alergie. Aloe vera obsahuje enzym bradykinasu, který rozkládá bradykinin. V tomto ohledu může aloe vera gel pomoci i při zánětlivých bolestech kloubů.

Zdroj: Bautista-Perez R, Segura-Cobos D, Vasquez-Cruz B.: In vitro antibradykinin activity of Aloe barbadensis gel. J Ethnopharmacol. July 2004.

Karboxypeptidáza v aloe vera gelu deaktivuje bradykinin. Laktát hořečnatý v aloe vera gelu inhibuje histidin dekarboxylázu a zabraňuje tvorbě histaminu z aminokyseliny histidinu.

Zdroj: Klein AD, Penneys NS.: Aloe vera. J Am Acad Dermatol. 1988 Apr;18(4 Pt 1):714-20.


ČLÁNKY LÉKAŘŮ:


Aloe vera mírní cukrovku 2. typu

Cukrovka - diabetes mellitus - je závažné chronické onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu cukrů. Příznaky diabetu jsou zvýšená koncentrace cukru v krvi, nedostatek energie, soustavná žízeň a s ní spojené časté a vydatné močení.

Výraznou komplikací cukrovky je to, že při ní dochází k poškozování povrchu malých cév a všech druhů nervů. Cévy pak snadno praskají a i drobný úraz dolní končetiny silného diabetika může vést k rozvoji gangrény (odumírání tkáně) a v nejhorším případě skončit až amputací tzv. diabetické nohy.

K dalším komplikacím cukrovky patří poškození oční sítnice vedoucí až k oslepnutí (diabetická retinopatie) a selhávání ledvin (diabetická nefropatie).


Obrázek: Glukometr na měření obsahu cukru v krvi.


Obrázek: Obezita významně přispívá ke vzniku cukrovky 2. typu.

Aloe vera gel působí proti cukrovce 2. typu, neboť v něm obsažené látky zpomalují vstřebávání glukózy přes střevní sliznici do krve a zamezují tak náhlým výkyvům glykemické křivky.

Naprosto neocenitelným a úžasným efektem aloe vera gelu je však jeho schopnost otevírat kapilární systém a blahodárně působit na výstelky malých cév. Tím působí přímo proti cévním komplikacím diabetu, čímž diabetikům značně prospívá a zkvalitňuje život.

Výsledky velmi zajímavé studie Dr. Agarwala o využití aloe vera gelu při léčbě cukrovky jsem popsal ve svém článku na blogu.

ODBORNÉ STUDIE:

Byla provedena pět let trvající studie na 5 000 pacientech ve věku 35 až 65 let trpící ischemickou chorobou srdeční. Z celkového počtu 5 000 pacientů bylo 3 167 diabetiků. Pacienti dostávali v rámci studie aloe vera gel (100g gelu 2x denně) spolu s vlákninou psyllium. Hodnoty cukru v krvi na lačno a po jídle se začaly u všech pacientů postupně snižovat na normální úroveň s výjimkou 177 pacientů a u všech pacientů s ústním užíváním antidiabetik bylo možné stáhnout po 2 měsících léčbu těmito léky. Jedním z výsledků této studie bylo zjištění, že cukrovka se významně zlepšila po podávání aloe vera gelu u 94% pacientů, a to zcela bez negativních vedlejších účinků.

Zdroj: Agarwal OP.: Prevention of atheromatous heart disease. Angiology. 1985 Aug.

Vysokomolekulární část aloe vera gelu je rozložena ve střevní stěně mikroflórou na oligosacharidy, které zpomalují vstřebávání glukózy přes střevní sliznici. Aloe vera gel a jeho fytosteroly mají dlouhodobý kontrolní efekt na hladinu glukózy a to je užitečné při léčbě diabetu 2. typu.

Zdroj: Tanaka M, Misawa E, Ito Y, Habara N, Nomaguchi K, Yamada M, Toida T, Hayasawa H, Takase M, Inagaki M, Higuchi R.: Identification of five phytosterols from Aloe vera gel as anti-diabetic compounds. Biol Pharm Bull. 2006 Jul.

Aloe vera gel vykazuje významný hypoglykemický účinek. U diabetiků může snížit nejenom glukózu, ale také úroveň triglyceridů.

Zdroj: Yagi A, Hegazy S, Kabbash A, Wahab EA.: Possible hypoglycemic effect of Aloe vera L. high molecular weight fractions on type 2 diabetic patients. Saudi Pharm J. 2009 Jul.


ČLÁNKY LÉKAŘŮ:


Aloe vera působí jako prevence vzniku rakoviny

Podstatou rakoviny je změna genetické informace a regulačních mechanismů uvnitř buňky, čímž se tato buňka vymkne kontrole organismu. To vede k jejímu následnému nekontrolovanému dělení, kdy se z původně jedné osamocené postižené buňky namnoží celý klon stejně postižených buněk.

Výsledkem takového množení je nádor, který má nejprve nepatrné rozměry, ale postupně roste, a není-li odstraněn či zničen, zahubí dříve nebo později celý organismus.

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká tam, kde se nejvíce množí buňky (dýchací a trávicí soustava) nebo tam, kde jsou buňky stimulovány hormony (prostata, vaječníky a prsy).

Další, neobyčejně záludnou a nebezpečnou, přitom však typickou vlastností zhoubného bujení je to, že se z nádoru uvolňují postižené buňky a šíří se dál do organismu, kde vytvářejí další nádorová ložiska, zvané metastázy. Proto je léčba nádorů tak obtížná.

Polysacharidy z aloe vera gelu, zejména acemanan, stimulují imunitní systém k vyhledávání a včasnému ničení takto poškozených buněk. Látky aloe-emodin a emodin z aloe vera gelu navíc pronikají do nádorových ložisek a působí přímo proti nádorovým buňkám.

Působením těchto látek z aloe vera gelu se v organismu zvyšuje imunitní aktivita a produkce látky zvané TNF-α (tumor nekrotizující faktor). Ta brání růstu cév, kterými si nádor zajišťuje svoji výživu, a také způsobuje smrt některým typům nádorových buněk.

Příznivě se u nádorového onemocnění projevuje také otevření a pročištění kapilárního systému pomocí aloe very, neboť dostatečné množství kyslíku přivedeného do tkání poškozuje nádorové buňky, které ke svému životu kyslík nepotřebují. Odvedením škodlivin z tkání se navíc sníží jejich kyselost, která nádorovým buňkám vyhovuje více, než zásadité prostředí.

Svým působením je aloe vera gel velmi funkční prevencí před vznikem nádorů, což dokazují i uvedené studie. Protinádorové působení aloe vera gelu lze ještě zesílít přidáním colostra a reishi.

U onkologických pacientů má užívání aloe vera gelu velmi významný podpůrný vliv zejména během chemoterapie, neboť zrychluje regeneraci tkání, vstřebatelnost živin a posiluje imunitní systém. To vede ke snížení únavy, nechutenství a nevolnosti během chemoterapie.


Obrázek: Tento histologický obraz ukazuje rakovinu lidského prsu (adenokarcinom) a tvorbou četných malých krevních cév (označují šipky). Tyto nově vytvořené krevní cévy mají obvykle velký průsvit a velmi tenkou cévní stěnu. Nádorové buňky takto vstupují do krevního oběhu a mohou tvořit metastázy.

ODBORNÉ STUDIE:

Acemanan v aloe vera gelu účinkuje nepřímo jako stimulátor imunitních obranných mechanismů, může redukovat zánětlivé reakce a zvyšovat protinádorový účinek IL2. Aloe-emodin působí cytostaticky a má nekrotický efekt na leukemické buňkové linie. Acemanan je také účinný proti viru vlasaté leukemie i solidním tumorům.

Zdroj: Corsi MM, Bertelli AA, Gaja G, Fulgenzi A, Ferrero ME: The therapeutic potential of Aloe Vera in tumor-bearing rats. Int J Tissue React. 1998.

Ve studii s 240 pacienty trpících rakovinou s metastázemi byly pacienti náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina podstupovala pouze chemoterapii a druhá skupina k chemoterapii užívala navíc aloe vera gel. U druhé skupiny došlo k výrazně vyšší regresi nádorů a vyššímu procentu přežití.

Zdroj: Lissoni P, Rovelli F, Brivio F, Zago R, Colciago M, Messina G, Mora A, Porro G.: A randomized study of chemotherapy versus biochemotherapy with chemotherapy plus Aloe arborescens in patients with metastatic cancer. In Vivo. 2009 Jan-Feb.

Testované sloučeniny z aloe vera gelu (aloesin, aloe-emodin a barbaloin) mohou významně zvýšit aktivitu hlavních antioxidačních enzymů. Tyto nálezy mohou být využity k rozvoji účinných a netoxických protirakovinových léků.

Zdroj: El-Shemy HA, Aboul-Soud MA, Nassr-Allah AA, Aboul-Enein KM, Kabash A, Yagi A.: Antitumor properties and modulation of antioxidant enzymes' activity by Aloe vera leaf active principles isolated via supercritical carbon dioxide extraction. Curr Med Chem. 2010;17(2):129-38.

Na aloe-emodin získaný z aloe vera gelu lze pro jeho účinky pohlížet jako na velmi slibnou sloučeninu pro vývoj netoxických protirakovinových léků. V současné době probíhá výzkum k využití aloe-emodinu pro primární nebo adjuvantní léčbu lidského neuroblastomu.

Zdroj: Teresa Pecere, M. Vittoria Gazzola, Carla Mucignat, Cristina Parolin, Francesca Dalla Vecchia, Andrea Cavaggioni, Giuseppe Basso, Alberto Diaspro, Benedetto Salvato, Modesto Carli, Giorgio Palu: Aloe-emodin Is a New Type of Anticancer Agent with Selective Activity against Neuroectodermal Tumors. Cancer Res. 2000 Jun 1;60(11):2800-4.

Acemannan z aloe vera gelu může stimulovat makrofágy a produkci cytokinů a také přispět k uvolňování oxidu dusnatého. Produkce cytokinů IL-6 a TNF-α je závislá na dávce acemannanu. Výsledky naznačují, že acemannan může fungovat prostřednictvím aktivace makrofágů.

Zdroj: Zhang L., Tizard IR.: Activation of a mouse macrophage cell line by acemannan: the major carbohydrate fraction from Aloe vera gel. Immunopharmacology. 1996 Nov;35(2):119-28.

Aloe-emodin vykazuje anti-neoplastickou aktivitu proti některým lidským nádorovým buňkám a zvyšuje hladinu interleukinu (IL)1beta a faktoru nekrózy nádorů (TNF-α).

Zdroj: Yu CS, Yu FS, Chan JK, Li TM, Lin SS, Chen SC, Hsia TC, Chang YH, Chung JG.: Aloe-emodin affects the levels of cytokines and functions of leukocytes from Sprague-Dawley rats. In Vivo. 2006 Jul-Aug;20(4):505-9.

Polysacharidy z aloe very mají protinádorové účinky, zvyšují protinádorovou aktivitu chemoterapeutických léků a snižují jejich vedlejší účinky. Tento účinek je pravděpodobně odvozen tvorbou IL-2 a TNF v těle a zlepšením imunitní aktivity.

Zdroj: Wang Z, Wang Y, Huang Z, Zhong S, Wu Y, Yu L.: Study on antitumor effect and mechanism of aloe polysaccharides. Zhong Yao Cai. 2001 May;24(5):350-3.


ČLÁNKY LÉKAŘŮ:


Aloe vera posiluje mužům erekci

Pro kvalitní a silnou erekci je důležitá psychická pohoda, správná hladina testosteronu, zdravý cévní systém a citlivý nervový systém.

Vzhledem k tomu, že nervová soustava vede potřebné vzruchy a krev se svým objemem přímo podílí na zvětšení penisu při erekci, může být jakékoliv poškození nervů nebo cév zásobujících penis provázeno poruchami erekce.

Na poškození nervů se často podílí rozvinutá cukrovka a na poškození cév penisu má negativní vliv kromě cukrovky navíc rozběhlé kornatění tepen a dlouhodobě neléčený vysoký krevní tlak. Ve všech těchto případech umí aloe vera pomoct a stav zlepšit.


Obrázek: Předcházejte poruchám erekce.

Aloe vera gel obsahuje ve vztahu k erekci dvě důležité látky. Jsou to polysacharid acemanan a aminokyselina arginin. Obě tyto látky stimulují tělo k výrobě oxidu dusnatého, který uvolňuje hladké svalstvo ve stěnách cév, čímž umožňuje lepší průtok krve a erekci. A když krev doteče do správných míst, poznáte to.

Nezanedbatelný přínos má také v aloe vera gelu obsažený B-komplex s antioxidanty. Posilují nervovou soustavu a snižují škodlivý vliv oxidačního stresu.

ODBORNÉ STUDIE:

Aloe vera gel účinkuje jako inhibitor tromboxanu A2 a působí vazodilatačně. Udržuje rovnováhu v buňkách cévního epitelu a okolních tkáních. Za angiogenní efekt je zodpovědný zejména beta-sitosterol v gelu.

Zdroj: Heggers JP, Kucukcelebi A, Listengarten D, Stabenau J, Ko F, Broemeling LD, Robson MC, Winters WD: Beneficial effect of Aloe on wound healing in an excisional wound model. J Altern Complement Med. 1996 Summer.

Řeči jsou jen řeči. Ukázaná platí.

Podělte se i vy o svůj příběh a zkušenosti.

Atopický ekzém:

Čtyřměsíční dívka s atopickým ekzémem po celém těle. Pomohl aloe vera gel a AV koncentrát. Po roce léčby ekzém zcela vymizel.

Zdroj: LR magazín č. 2/2011

Otevřít PDF soubor

Atopický ekzém dvou sourozenců se podařilo díky aloe vera gelu, colostru, AV koncentrátu a SOS spreji dostat během jednoho roku zcela pod kontrolu.

Zdroj: LR magazín č. 3/2012

Otevřít PDF soubor

Roční dívce s atopickým ekzémem pomohla kombinace aloe vera gelu, colostra, AV koncentrátu a SOS spreje. Po několika týdnech užívání vyrážka zcela zmizela.

Zdroj: LR magazín č. 3/2012

Otevřít PDF soubor

Chlapec s ekzémem a rozsáhlou alergií. Po 3 měsících pití aloe vera gelu se vytratil ekzém a po roce i alergie. Psáno slovensky.

Zdroj: LR magazín č. 2/2009

Otevřít PDF soubor

Žena s ekzémem na dlani, kterého se po 8 měsících zbavila pomocí aloe vera gelu, AV koncentrátu a SOS spreje. Psáno slovensky. Článek je na konci druhé strany.

Zdroj: LR magazín č. 2/2009

Otevřít PDF soubor

Žena se zbavila dlouholetého ekzému díky aloe vera gelu.

Zdroj: LR magazín č. 1/2012

Otevřít PDF soubor

Žena se zbavila dlouholetého ekzému i potravinové alergie. Užívala aloe vera gel, kapsle colostra, Probiotic12 a Reishi. Na pokožku nanášela SOS sprej a AV krém s propolisem.

Zdroj: LR magazín č. 2/2016

Otevřít PDF soubor

Nemoci střev a cukrovka:

Žena s Crohnovou chorobou trpěla častými nočními průjmy. Díky pití aloe vera gelu a užívání kapslí Probiotic12 se podařilo stav výrazně zlepšit.

Zdroj: LR magazín č. 3/2012

Otevřít PDF soubor

Starší žena na inzulínu, které díky cukrovce odumřel prst na noze. Prst bylo nutné amputovat, další prsty se ale podařilo díky aloe vera gelu a sos spreji zachránit.

Zdroj: LR magazín č. 4/2009

Otevřít PDF soubor

Mladá žena dostala díky užívání aloe vera gelu, Probiotic12, Colostru Direct, VitaAktivu a ProBalancu rozběhlou Crohnovu nemoc do klidového stavu.

Zdroj: LR magazín č. 1/2016

Otevřít PDF soubor

Nádorová onemocnění:

Vyčerpané starší ženě po chemoterapii a radioterapii po rakovině děložního čípku pomohl se zotavením aloe vera gel.

Zdroj: LR magazín č. 1/2009

Otevřít PDF soubor

Vyčerpanému muži po operaci nádoru v uzlinách na krku, chemoterapii a radioterapii pomohl se zotavením aloe vera gel.

Zdroj: LR magazín č. 2/2009

Otevřít PDF soubor

Mladé dívce metastázoval nádor do plic. Po nasazení velkých dávek aloe vera gelu spolu s ProBalancem a antioxidanty došlo ke zlepšení stavu a později i k vymizení metastáz. Úžasný příběh.

Zdroj: LR magazín č. 2/2008

Otevřít PDF soubor

Různé:

Malý chlapec se stafylokokovou kožní infekcí, kterou se podařilo vyléčit díky antibiotikům, aloe vera gelu a AV koncentrátu. Po delším užívání aloe vera gelu se chlapsi snížila jeho dřívější častá nemocnost a zlepšil se stav protilátek v krvi.

Zdroj: LR magazín č. 2/2012

Otevřít PDF soubor

Muž, kterému lékař doporučil operaci kolene, začal užívat aloe vera gel Freedom. Stav kolene se natolik zlepšil, že bylo možné plánovanou operaci zrušit.

Zdroj: LR magazín č. 1/2012

Otevřít PDF soubor

Žena s diagnózou systémového lupusu trpící silnými bolestmi a otoky kloubů. I přes užívání léků se její stav nelepšil, pomohl až aloe vera gel. Při jeho užívání se mírnily otoky i bolest. Přidala ještě kapsle colostra a ProBalance. Po třech měsících mohla vysadit léky proti bolesti a po necelých dvou letech užívání LR produktů se nemoc téměř vytratila.

Zdroj: LR magazín č. 3/2009

Otevřít PDF soubor

Malý chlapec si přivřel prst do dveří. Zlomil si poslední článek, který začal modrat a neprokrvoval se. Hrozila amputace článku. Pomohl AV koncentrát, SOS sprej a na prokrvení aloe vera gel. Prst se zahojil a chlapec o něj nepřišel.

Zdroj: LR magazín č. 3/2012

Otevřít PDF soubor

Muž, kterému se po úrazu znovu aktivovala spící borelióza, na kterou se kdysi léčil, začal trpět neustálými bolestmi kloubů, svalovou slabostí a teplotami. Antibiotika mu nepomáhala, protože na ně měl nežádoucí alergické reakce. Vleklého trápení se zbavil až díky aloe vera gelu a colostra.

Zdroj: LR magazín č. 3/2008

Otevřít PDF soubor

Vyléčit chronický zánět žil se staršímu muži podařilo díky užívání aloe vera gelu a ProBalancu. Na pokožku nanášel SOS sprej a AV koncentrát.

Zdroj: LR magazín č. 3/2014

Otevřít PDF soubor

Vyléčit myom a cystu na vaječníku se podařilo vyléčit díky užívání aloe vera gelu a Woman Phyto Activu. Psáno slovensky.

Zdroj: LR magazín č. 2/2014

Otevřít PDF soubor

Příroda se nedá překonat, dá se jen využít.

Koupit Více o aloe vera gelu